|

.
.

Aktuelle saker

Vil du være med å forme den nye forskriften?

Forskriften for ubemannet luftfart (BSL A 7-1) skal som tidligere annonsert revideres. Vi inviterer medlemmer til «innspill-dugnad» for å fremme bransjens synspunkter ovenfor Luftfartstilsynet.

Les mer

Slik kan den europeiske forskriften for droner bli

EASA, den Europeiske luftfartsmyndigheten har kommet med et utkast til lovtekst som vil være et styringsverktøy for nasjonal lovgivning slik vi i dag kjenner som BSL A7-1 (Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.). Utkastet, merket som en prototyp på lovtekst, vil på mange måter bli selve grunnlaget for videre eksistens for våre medlemmer.

Les mer

Hvem får millionkontraktene med Jernbaneverket?

Ventetiden er snart over - JBV har nesten bestemt seg for hvem de skal forhandle med i forhold til droneoppdrag.

Les mer

Luftfartstilsynet: - Ulovlig å fly drone over folk

Flere droneoperatører har i sommer flydd over folk på konserter, festivaler og arrangementer. Det får Luftfartstilsynet til å reagere. - Det er ikke lov å fly over eller operere over folke-ansamlinger understreker Luftfartstilsynet.

Les mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11

Disse bannerannonsene kan bli dine - send epost til info@uasnorway.no