PROGRAM | 23. mars 2017, 09:00 – 16:00 | Sted: Statoil, Fornebu

 

08:30 – 09:00
Registrering og kaffe. (Husk ID kort for registrering – Europeisk førerkort eller pass)

09:00 – 09:10
Åpning ved Anders Martinsen, Daglig leder UAS Norway

Sesjon 1: Marked – Eksisterende og potensielle markeder: Aktiviteter, ønsker og behov.

09:10 – 09:30
Energi – Statnett ved Thomas Negård, driftsingeniør stasjonsovervåkning

09:30 – 09:50
Olje og gass – Statoil ved Kjetil Skaugset, Chief Researcher Upstream Technology

09:50 – 10:10
Entreprenør og kartlegging – Veidekke Entreprenør AS ved Asle Gjøstein Resi, droneansvarlig

10:10 – 10:30
Logistikk – Komplett Group ved Thomas Kjær Johannessen,

10:30 – 10:40 Pause

10:40 – 11:00
Satellitt + droner – UNOSAT ved Einar Bjørgo, Manager (Via Skype fra Geneve)

11:00 – 11:20
Humanitært arbeid – Norsk folkehjelp Jan Erik Støa  (Via Skype fra Laos)

11:20 – 12:00 Lunsj og mingling

Sesjon 2: Forskning og utvikling – Hvordan få finansiert utviklingsprosjekter? Hva foregår i akademia? Hva mener studentene vi kommer til å se framover?

12:00 – 12:20
Forskningsrådet ved Paul Torkil Fjuk, seniorrådgiver

12:20 – 12:40
Senter for «Autonomous Marine Operations and Systems» (AMOS), NTNU ved Tor Arne Johansen, Professor

12:40 – 13:00
Studentsesjon – Marianne Bakken, SINTEF/NMBU, Iver Frimannslund, NMBU og Eivind Bleken

13:00 – 13:20 Pause

Sesjon 3: Kodeknekking – En kreativ øvelse der problemstillinger og muligheter blir løftet fram, diskutert og konkretisert. Ta med din beste idé eller problem!

13:20 – 14:10
Kodeknekking del 1, idémyldring

14:10 – 14:30 Pause

14:30 – 15:45
Kodeknekking del 2, fra idé til prosjekt

15:45 – 16:00
Oppsummering og avslutning ved Anders Martinsen, Daglig leder UAS Norway & Rune Schlanbusch, Teknova

 

 

Live Streaming: Vi gjør oppmerksom på at arrangementet kan følges via internett.

Information on how to call in to the conference follows below:

External participants :

Videoconference IP: 52876701@statoil.com

Videoconference ISDN: 52876701 (add 0047 for abroad videoconference calls)

Telephone: 52876701 (add 0047 for abroad telephone calls)

Lync: Not Supported

Date: 23.03.2017 Time: 07:30 – 17:00 CET

Pin: 1257# 

Every participating location calls into this virtual room, including host.

Referred to the User Guide Video Conference Rooms, when using Pin code:

Press the POUND button (#) and enter the PIN code,

once entered, press the POUND button again.

For more information on how to connect video calls to a Video Meet-me,

please use the following link:

https://wiki.statoil.no/wiki/index.php/WIKIHOW:How_to_dial_in_to_a_MeetMe_conference