År: 2017

UAS Norway på plass i Arendalsuka

- Vi er til stede i Arendalsuka fordi vi har en strategi om at vi skal være synlig, og at vi skal søke oppmerksomhet rundt ubemannet teknologi, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen som allerede etter første dag sier at deltagelsen har vært en suksess.

Stenger luftrommet rundt Bergen

Planlegger du å fly drone i Berge i september? Da bør du lese denne saken nøye. Luftfartstilsynet stenger nemlig luftrommet under sykkel-VM fra 15.-24. september

Dronepilot fikk 8.000,- i forelegg og dronen inndratt

Det ble resultatet for dronepiloten som fløy ulovlig over konsertområdet Koengen i Bergen i starten av juli.
hvor flere tusen mennesker var samlet til konsert med Weeknd. Politiet og Luftfartstilsynet ser alvorlig på hendelsen.

Hvordan blir fremtidens drone-regler?

EASA (European Aviation Safety Agency) har som kjent publisert sitt høringsutkast for felleseuropeiske regler for droner. UAS Norway inviterer alle medlemmer til å gi sin tilbakemelding
på utkastet som vil være med på prege fremtidens droneregler. Frist for tilbakemelding er fredag 21 juli.