Her kan du lese alle sakene som har vært publisert i de ulike utgivelsene av Dronemagasinet.


Dette dronearbeidet vil regjeringen gjøre

Vi har oppsummert de konkrete tiltakene i regjeringens dronestrategi. Under har vi en oversikt fra de forskjellige kapitlene i det 64 sider tykke dokumentet. Her er oversikten fra strategidokumentet.
Dronetrusselen

Droner er ikke bare en ressurs, de kan også utgjøre en sikkerhetstrussel. Vi dro til Countering Drones-konferansen i London for å møte ekspertene på området.


Dronefremtiden

Vi spurte noen av de fremmøtte på fagdagen i Trondheim om hva de forventer for droneåret 2018.


-De lo av oss som holdt på med droner

-Det var nok de som lo av oss og tenkte at dette med droner bare var en lek på gutterommet. I dag ser man at det dreier seg om et seriøst arbeidsverktøy.
Årsmøte 20. mars – dokumenter tilgjengelig

Vi minner om UAS Norway årsmøte 20. mars 2018 fra 12:00 - 14:00 iht innkalling. Alle dokumenter i forbindelse med årsmøte er lagt ut på medlemssiden og kan lastes ned som PDF. Til årsmøte vil også papirkopi være tilgjengelig


Se flere