Kristiansandskonferansen – bruk av teknologi i krisehåndtering

KRISTIANSANDSKONFERANSEN

– et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet Kriselederens verktøykasse – bruk av teknologi i krisehåndtering. Kilden teater og konserthus 19. april 2018

https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust–og-Vest-Agder/Kurs-og-konferanser1/Kristiansandskonferansen-2018/