Beslaglagte droner på politistasjonen i Tromsø.
Foto:Politiet

UDI vet ikke hvor mange som er utvist for ulovlig droneflyging

Utenlandske statsborgere fra ikke EU-land risikerer utvisning fra Norge dersom de blir tatt for ulovlig droneflyging. Mange har blitt tatt og utvist - men UDI kan ikke gjøre rede for hvor mange.
Hans O. Torgersen

I april skrev Dronemagasinet at UDI «hittil har utvist mellom 35 og 45 utenlandske statsborgere etter at de fløy drone ulovlig i Norge.»

De fleste av disse ble utvist høsten 2023 og frem til april 2024, men nøyaktige tall kunne ikke UDI (utlendingsdirektoratet) gi oss. 

Droneturister i Norge risikerer, så vidt Dronemagasinet vet, strengere straff enn i mange andre land dersom de blir pågrepet av politiet for ulovlig flygning.

Ikke bare får droneturistene samme straff som alle andre, en bot på 12.000 kroner og inndragning av drone og fjernkontroll, men hvis de er bosatt utenfor EU er det stor fare for at de blir utvist.

Ishavskatedralen i Tromsø er et av stedene der mange utenlandske droneturister flyr ulovlig, og noen av dem er blitt utvist fra Norge. Foto: Vegard Stien / Visit Tromsø

Vanlige turister

I de aller fleste tilfellene av slike saker som Dronemagasinet har funnet dreide det seg om vanlige turister, ikke noen man trodde var spioner,  som ikke har sjekket reglene og fløyet innenfor 5-kilometer sonen ved flyplassene i byer som Tromsø, Alta og Hammerfest.  

Disse byene og mange andre i Norge er omkranset av vakker natur, men har samtidig en lufthavn like utenfor sentrum. Turister som bruker droner for å ta bilder havner derfor lett i uløkka, for å si det på nordnorsk. 

Utvisningen er nærmest ren rutine for utlendinger som har begått en straffbar handling i Norge, og det skilles ikke mellom en alvorlig voldshandling eller brudd på Luftfartsloven. 

Må gå gjennom sakene manuelt

Dronemagasinet ønsket å få vite mer om dette og sendte en innsynsbegjæring til UDI, men svaret var negativt. 

«Som vi har svart ut tidligere, så blir ikke årsaken droneflyging registrert på saken, så det er ingen enkel måte å søke det opp på verken for statistikk eller saksomslag. Fagansvarlig har svart at han må manuelt gå gjennom alle saker for å finne disse, og at det vil være veldig arbeidskrevende.», skriver Ingeborg Grimsmo, direktør for kommunikasjon og brukerdialog i UDI i en e-post til oss.