UVS International

UVS International, etablert i 1999, er en non-profit organisasjon med hovedsete i Paris. Den representerer produsenter av ubemannede luftfartøy (RPA), underleverandører til slike og tilhørende teknologi samt bedrifter som leverer tjenester knyttet til bransjen, forskningsinstitusjoner og akademia. UVS International har mer enn 250 medlemmer i form av selskaper samt akademiske og institusjonelle organiasasjoner fordelt på 36 land og 5 kontinenter.

UVS International’s viktigste oppgaver

Promotere UVS (air, ground, naval & space) av alle størrelser og klasser samt deres nåværende og fremtidige applikasjoner
Være en stemme for hele UVS samfunnet på global basis
Være et redskap for å oppnå internasjonale omforente synspunkter om saker av betydning for det internasjonale UVS samfunnet
Være et talerør for utveksling av informasjon mellom industri, myndigheter (sivile og militære), sivile luftfartsmyndigheter, akademia, sivile og militære FoU-organisasjoner samt internasjonale organisasjoner
Være et forum for å identifisere og undersøke forretningsmuligheter og områder av interesse for den Internationale UVS samfunnet

UVS International er engasjert og involvert i luftromsrelaterte spørsmål knyttet til bruk av ubemannede luftfartøy og en rekke andre spørsmål. UVS International initierer og koordinerer konferanser, workshops og utstillinger med mer.
Mer informasjon

www.rpas-2013.org
www.uas-china-2013.org
www.uvs-tech.org
www.rpas-latin-america.org
www.rpas-civops.org