Forfatter: Petter Emil Wikøren

Har du fått betalingsvarsel?

Har du glemt å betale medlemsavgiften? Denne uken har medlemmer som ikke har betalt medlemsavgiften fått påminnelse fra Kreditorforeningen.