Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i UAS Norway

Når du har registrert deg som medlem eller er i kontakt med oss på andre måter, vil UAS Norway behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er UAS Norway. Kontaktinformasjon finner du her: https://www.uasnorway.no/kontakt/

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte daglig leder Anders Martinsen på Tlf. + 47 485 02933 eller e-post: anders.martinsen@uasnorway.no

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Personopplysningene vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

  • Kontaktopplysninger til privat medlem: Navn, adresse, e-post og telefonnummer til privatperson som registrerer seg om medlem.
  • Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem: Navn, adresse, e-post, telefonnummer, stilling og medlem som vedkommende representerer.
  • Kontaktopplysninger til deltakere på faglige arrangementer: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til deltakere som melder seg på.
  • Kontaktopplysninger til operatører: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til operatør, som er registrert i Luftfartstilsynets operatørregister.
  • Cookies: Se egen informasjon om cookies nederst på vår nettside. Mer informasjon om vår bruk av cookies er under utarbeidelse.

Hvor får vi personopplysningene fra

Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag 

Behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig. Nedenfor gir vi informasjon om hvilke formål vi behandler personopplysninger til, hvilket behandlingsgrunnlag som gir oss lov til dette, og hvilke personopplysninger som behandles til de ulike formålene.

 

A. Administrere medlemskap og følge opp medlemsbetingelser 

Våre medlemmer er vanligvis virksomheter, men for å kommunisere medlemsfordeler og annen medlemsinformasjon har vi behov for å lagre og bruke kontaktopplysningene til den som oppgis som kontaktperson for medlemskapet.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i administrasjon av medlemskapet og følge opp medlemsbetingelsene, samt medlemmets egen interesse i å motta medlemsfordelene.

 


B. Gjennomføre faglige arrangementer

For å gjennomføre faglige arrangementer er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til deltakere på faglige arrangementer. Nødvendig for å oppfylle avtale med deltakere som har meldt seg på arrangement.

 


C. Utarbeide fakta og statistikk om norsk dronenæring

For å utarbeide fakta og statistikk om norsk dronenæring utleveringer vi kontaktopplysninger til medlemmer og kontaktopplysninger til operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister til Opinion AS som gjennomfører markeds – og opinionsundersøkelser.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Kontaktopplysninger til operatører.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i å utarbeide fakta og statistikk om norsk dronenæring.

 

D. Sende ut Dronemagasinet til medlemmer

For å sørge for at alle medlemmer mottar Dronemagasinet i Posten er det nødvendig for oss å utlevere navn og adresse til vår distribusjonspartner som sår for utsendelsen. Våre medlemmer er vanligvis virksomheter, men der medlemmet er privat eller har oppgitt navn/adresse til en enkeltperson, vil vi behandle personopplysninger til dette formålet.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Behandlingen er nødvendig for i følge opp medlemsfordeler (utsendelse av medlemsblad).

Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir kontaktopplysninger til medlemmer i vårt medlemsregister videre til Opinion AS i forbindelse med gjennomføring av spørreundersøkelser om norsk dronenæring. Utover dette gir vi ikke personopplysninger vi har registrert i forbindelse med medlemskap videre til andre selskaper eller myndigheter, mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være en avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

UAS Norway bruker i visse tilfeller databehandlere til å håndtere personopplysninger på våre vegne. For eksempel i forbindelse med oppbevaring, drift og sikring av vårt medlemsregister og annen informasjon. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å sikre personopplysningene. Vi jobber med å oppdatere våre databehandleravtaler og publisere derfor en oppdatert oversikt over våre databehandlere nedenfor når dette arbeidet er ferdigstilt.

Lagringstid 

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

  • For å administrere medlemskap og følge opp medlemsbetingelser behandler vi personopplysninger så lenge medlemskapet løper. Dersom medlemmet avslutter sitt medlemskap sletter vi personopplysninger knyttet til medlemmet umiddelbart.
  • Kopi av operatørregisteret fra Luftfartstilsynet slettes etter oversendelse til Opinion AS. De operatørene som gir beskjed om at de ikke ønsker kontakt med oss i forbindelse med opinionsundersøkelser, lagrer vi lenger for å sikre at disse ikke mottar nye henvendelser.
  • Kontaktopplysninger til deltakere på våre faglige arrangementer slettes etter vi har utsendt deltakerevaluering for det aktuelle arrangementet.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og på visse vilkår kreve rett til dataportabilitet.  Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss ved e-post eller telefon som oppgitt over. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Ved å logge inn på våre medlemssider kan du selv se og oppdatere informasjonen vi behandler knyttet til ditt medlemskap.

Ved behov vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på e-post som oppgitt her: https://www.uasnorway.no/kontakt/

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 03.07.2018.