Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i UAS Norway

Når du har registrert deg som medlem eller er i kontakt med oss på andre måter, vil UAS Norway behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er UAS Norway. Kontaktinformasjon finner du her: https://www.uasnorway.no/kontakt/

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte daglig leder Anders Martinsen på Tlf. + 47 485 02 933 eller e-post: anders.martinsen@uasnorway.no

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Våre medlemmer er vanligvis virksomheter, men der medlemmet er en privatperson, enkeltpersonforetak eller har oppgitt kontaktopplysninger til en fysisk person i virksomheten, vil vi behandle personopplysninger. Personopplysningene vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

 • Kontaktopplysninger til privat medlem: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til privatperson som registrerer seg om medlem.
 • Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem: Navn, adresse, e-post, telefonnummer, stilling, medlemsvirksomhet som vedkommende representerer.
 • Kontaktopplysninger til deltakere på faglige arrangementer: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til deltakere som melder seg på.
 • Kontaktopplysninger til droneoperatører som er registrert i Luftfartstilsynets operatørregister: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til operatør. Det er i hovedsak kontaktinformasjon til bedrifter som er registrert i operatørregisteret, men der hvor den registrerte operatøren er et personlig eid selskap (enkeltpersonforetak) er informasjon om selskapet samtidig informasjon om den fysisk person som er eier.
 • Personopplysninger knyttet til medlemskap og oppfølging medlemsbetingelser: E-postadresse, opplysninger som medlemmet tilgjengeliggjør i kommunikasjon med oss.
 • Personopplysninger knyttet til deltakelse på våre faglige arrangementer: Navn, e-postadresse, bilder, bransjeinteresser og andre opplysninger som deltakerne tilgjengeliggjør underveis i arrangementer.
 • Cookies: Se egen informasjon om cookies nederst på vår nettside. Mer informasjon om vår bruk av cookies er under utarbeidelse.

Hvor får vi personopplysningene fra

 • Personopplysningene oppgis direkte til oss når medlemskap registreres og når medlemmet kommuniserer med oss.
 • Personopplysninger fra Luftfartstilsynets operatørregister https://luftfartstilsynet.no/droner/kommersiell-bruk-av-drone/godkjente-droneoperatorer/  Bedriftsinformasjon er ikke personopplysninger, men kontaktopplysninger til enkeltpersonsforetak og kontaktopplysninger til en fysisk person i et selskap utgjør personopplysninger.
 • Personopplysninger om deltakere og bransjeinteresser fra plattformen Attendify i forbindelse med gjennomføring av våre faglige arrangementer.
 • Cookies (informasjonskapsler) på vår nettside.

Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag 

Behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig. Nedenfor gir vi informasjon om hvilke formål vi behandler personopplysninger til, hvilket behandlingsgrunnlag som gir oss lov til dette, og hvilke personopplysninger som behandles til de ulike formålene.

 1. Administrere medlemskap og følge opp medlemsbetingelser 

Våre medlemmer er vanligvis virksomheter, men der medlemmet er en privatperson, enkeltpersonforetak eller har oppgitt kontaktopplysninger til en fysisk person i virksomheten, vil vi behandle personopplysninger for å kommunisere medlemsfordeler og annen medlemsinformasjon til medlemmet.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Personopplysninger knyttet til medlemskap og oppfølging medlemsbetingelser.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i administrasjon av medlemskapet og følge opp medlemsbetingelsene, samt medlemmets egen interesse i å motta medlemsfordelene.
 1. Gjennomføre faglige arrangementer og kommunikasjon med deltakerne før, under og etter arrangementer  

For å gjennomføre faglige arrangementer er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deltakerne. Enkelte av behandlingene er nødvendige for å oppfylle avtalen med deltakeren som melder seg på. Andre behandling av deltakernes personopplysninger er valgfrie for deltakeren og knytter seg til kommunikasjon før, under og etter arrangementer. UAS Norway benytter plattformen Attendify for dette formålet. Deltakeren må selv laste Attendify-appen, opprette brukerprofil og godta Attendify sine brukervilkår. Personopplysninger som UAS Norway mottar fra Attendify blir behandlet med formål om å tilby deltakeren relevant informasjon og innhold før, under og etter arrangementer.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til deltakere på faglige arrangementer.

Personopplysninger knyttet til deltakelse på våre faglige arrangementer.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtale med deltakere som har meldt seg på arrangement.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i å gi best mulig utbytte for den enkelte deltaker, herunder tilby tilpasset og relevant innhold og informasjon før, under og etter arrangementer.

 1. Utarbeide faktakunnskap og statistikk om norsk dronenæring

For å utarbeide faktakunnskap og statistikk om norsk dronenæring utleverer vi kontaktopplysninger til medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister til Opinion AS. Opinion AS gjennomfører markeds – og opinionsundersøkelser.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Kontaktopplysninger til operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i å utarbeide faktakunnskap og statistikk om norsk dronenæring.
 1. Utsendelse av Dronemagasinet til medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister

For å sende ut vårt medlemsblad Dronemagasinet er det nødvendig for oss å utlevere kontaktopplysninger til vår distribusjonspartner. Våre medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister er vanligvis virksomheter, men der medlemmet eller operatøren er en privatperson, enkeltpersonforetak eller har oppgitt kontaktopplysninger til en fysisk person i virksomheten, vil vi behandle personopplysninger til dette formålet.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Kontaktopplysninger til droneoperatører som er registrert i Luftfartstilsynets operatørregister.

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for i følge opp medlemsforpliktelse overfor våre medlemmer. (utsendelse av medlemsblad).

Behandlingen av personopplysninger fra i Luftfartstilsynets operatørregister er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse hos oss knyttet til utgivelse og tilgjengeliggjøring av relevant informasjon for registrerte dronevirksomheter i Norge.

Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi utleverer kontaktopplysninger til medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister til Opinion AS i forbindelse med gjennomføring av markeds – og opinionsundersøkelser om norsk dronenæring. Opinion AS er selv behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i sin virksomhet.

Vi tilgjengeliggjør kontaktopplysninger til medlemmer som ønsker droneforsikring for vår samarbeidspartner WRBerkley. WRBerkley er selv behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i sin virksomhet.

UAS Norway utleverer og mottar personopplysninger fra Attendify i forbindelse med våre faglige arrangementer. Attendify er selv behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i sin virksomhet. Attendify behandler personopplysninger i USA, og er tilsluttet EU-US Privacy Shield som garanti for at virksomheten behandler personopplysninger på et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Du kan lese om hvilke rettigheter Privacy Shield gir deg som borger på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overfore/hva-betyr-privacy-shield-for-borgere/

Utover det som er beskrevet over utleverer vi ikke personopplysninger videre til andre selskaper eller myndigheter, mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være en avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

UAS Norway bruker i visse tilfeller databehandlere til å håndtere personopplysninger på våre vegne. For eksempel i forbindelse med oppbevaring, drift og sikring av vårt medlemsregister og annen informasjon. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å sikre personopplysningene. Vi jobber med å oppdatere våre databehandleravtaler og publisere derfor en oppdatert oversikt over våre databehandlere nedenfor når dette arbeidet er ferdigstilt.

Lagringstid 

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

 • For å administrere medlemskap og følge opp medlemsbetingelser behandler vi personopplysninger så lenge medlemskapet løper. Dersom medlemmet avslutter sitt medlemskap sletter vi personopplysninger knyttet til medlemmet umiddelbart.
 • Kopi av operatørregisteret fra Luftfartstilsynet lastes ned og oppbevares i våre systemer. Registeret oppdateres jevnlig slik at det tilsvarer det offentlige registeret hos Luftfartstilsynet. Operatører som gir beskjed om at de ikke ønsker informasjon eller kontakt med oss lagrer vi opplysninger om for å sikre at disse ikke mottar nye henvendelser.
 • Kontaktopplysninger og andre opplysninger knyttet til deltakelse på våre faglige arrangementer oppbevares inntil vi har sendt ut deltakerevaluering for det aktuelle arrangementet. Dersom deltakeren er medlem hos oss slettes ikke opplysningene før medlemmet avslutter sitt medlemskap.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og på visse vilkår kreve rett til dataportabilitet.  Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss ved e-post eller telefon som oppgitt over. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Ved å logge inn på våre medlemssider kan du selv se og oppdatere informasjonen vi behandler knyttet til ditt medlemskap.

Ved behov vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på e-post som oppgitt her: https://www.uasnorway.no/kontakt/

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.11.2018.