Godkjente operatører

UAS Norway er en interesseorganisasjon for kommersielle RPAS operatører. Som bransjeorganisasjon utsteder vi et pilotbevis som bekrefter at operatøren/piloten har en gyldig operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet på det tidspunkt beviset er produsert og sendt ut. Pilotbeviset er inkludert i vårt medlemskap og skal være et virkemiddel for å skille de profesjonelle operatørene ut i fra operatører som ikke har nødvendig godkjenning til operasjoner. Når et pilotbevis utstedes har operatøren/piloten dokumentert at gyldig operasjonstillatelse foreligger. Hvis medlemmet har valgt å presentere seg på våre nettsider vil symbolet Godkjent operatør være tilknyttet profilen.

Det er viktig å understreke at flere av våre medlemmer kan være godkjente operatører selv om de ikke har valgt å presentere seg på våre nettsider.
For oppdatert informasjon vedr gyldige operasjonstillatelser henviser vil til Luftfartstilsynets nettsider www.lft.no eller /Godkjente_RPAS_operatører