Godkjente operatører

UAS Norway er en interesseorganisasjon for kommersielle RPAS operatører. Som bransjeorganisasjon utsteder vi et pilotbevis som bekrefter at operatøren/piloten har en gyldig operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet på det tidspunkt beviset er produsert og sendt ut. Pilotbeviset er inkludert i vårt medlemskap og skal være et virkemiddel for å skille de profesjonelle operatørene ut i fra operatører som ikke har nødvendig godkjenning til operasjoner. Når et pilotbevis utstedes har operatøren/piloten dokumentert at gyldig operasjonstillatelse foreligger. Hvis medlemmet har valgt å presentere seg på våre nettsider vil symbolet Godkjent operatør være tilknyttet profilen.

Det er viktig å understreke at flere av våre medlemmer kan være godkjente operatører selv om de ikke har valgt å presentere seg på våre nettsider.
For oppdatert informasjon vedrørende gyldige operasjonstillatelser henviser vi til Luftfartstilsynets nettsider www.lft.no eller /Godkjente_RPAS_operatører

Ønsker du å være synlig på dronekartet.no?
Som medlem av UAS Norway får du tilgang til å være synlig på dronekartet.
For å registrere deg og være synlig på kartet, må du først logge inn på medlemssidene. Følg så opp med å trykke på DRONEKARTET i hovedmenyen. Her fyller du ut informasjon om deg og din bedrift.
Registreringen er både rask og enkel.

For hjelp eller spørsmål om hvordan du registrerer deg, kan du kontakte oss på member@uasnorway.no

Ønsker du å finne en godkjent operatør?
Vennligst besøk https://dronekartet.no