Godkjente operatører

UAS Norway er en interesseorganisasjon for kommersielle RPAS operatører. Som bransjeorganisasjon utsteder vi et pilotbevis som bekrefter at operatøren/piloten har en gyldig operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet på det tidspunkt beviset er produsert og sendt ut. Pilotbeviset er inkludert i vårt medlemskap og skal være et virkemiddel for å skille de profesjonelle operatørene ut i fra operatører som ikke har nødvendig godkjenning til operasjoner. Når et pilotbevis utstedes har operatøren/piloten dokumentert at gyldig operasjonstillatelse foreligger. Hvis medlemmet har valgt å presentere seg på våre nettsider vil symbolet Godkjent operatør være tilknyttet profilen.

Det er viktig å understreke at flere av våre medlemmer kan være godkjente operatører selv om de ikke har valgt å presentere seg på våre nettsider.
For oppdatert informasjon vedrørende gyldige operasjonstillatelser henviser vi til Luftfartstilsynets nettsider www.lft.no eller /Godkjente_RPAS_operatører

Ønsker du å være synlig på dronekartet.no?
Som medlem av UAS Norway får du tilgang til å være synlig på dronekartet.
For å registrere deg og være synlig på kartet, må du først logge inn på medlemssidene. Følg så opp med å trykke på DRONEKARTET i hovedmenyen. Her fyller du ut informasjon om deg og din bedrift.
Registreringen er både rask og enkel.

For hjelp eller spørsmål om hvordan du registrerer deg, kan du kontakte oss på [email protected]

Ønsker du å finne en godkjent operatør?
Vennligst besøk https://dronekartet.no