Hvem er vi

UAS Norway ble etablert i januar 2008 som den nasjonale RPAS-organisasjonen i Norge.

Organisasjonen er non-profit og uavhengig, åpen for alle private og offentlige bedrifter og organisasjoner relatert til ubemannede fly. UAS Norways viktigste mål er å:

• Være en representant for det norske RPAS-miljøet
• Fremme en RPAS-politikk som er i tråd med norsk RPAS-industri og -operatører
• Foreslå nasjonale UAS-relaterte komitèer for Norge
• Promotere norsk RPAS-industri og -operatørers interesser i internasjonale fora
• Etablere UAS Norway som en naturlig sted å henvende seg til ifm. RPAS-relaterte saker
• Fremme og delta i regelutvikling i samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter.
• Koordinere UAS-aktiviteter med nasjonale luftfartsmyndigheter (CAA) og med ATC (AVINOR), og andre andre brukerne av luftrommet.
• Fremme kunnskap om RPAS, deres bruksområder og fordeler.

Forkortelser:
• UAV – Unmanned Aerial Vehicle.
• RPA – Remotely Piloted Aircraft.
• RPS – Remote Pilot Station.
• UAS – Unmanned Aircraft System.
• RPAS – Remotely Piloted Aircraft System.