Hvem er vi

Fremtidens luftfart er ubemannet. Det er helt sikkert

Droner er en veletablert og voksende industri i Norge. Mer enn 5.000 norske droneoperatører bruker i dag droner til profesjonelle formål

Over 2.000 av dem er organisert i UAS Norway (Unmanned Aerial Systems Norway) – bransjens egen interesseorganisasjon. Organisasjonen er non-profit og uavhengig, åpen for alle private og offentlige bedrifter og organisasjoner relatert til ubemannede fly. UAS Norways viktigste mål er å:

• Være en representant for det norske RPAS-miljøet
• Fremme en RPAS-politikk som er i tråd med norsk RPAS-industri og operatører
• Foreslå nasjonale UAS-relaterte komitèer for Norge
• Promotere norsk RPAS-industri og operatørers interesser i internasjonale fora
• Etablere UAS Norway som en naturlig sted å henvende seg til ifm. RPAS-relaterte saker
• Fremme og delta i regelutvikling i samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter
• Koordinere UAS-aktiviteter med nasjonale luftfartsmyndigheter (CAA) og med ATC (AVINOR), og andre brukere av luftrommet
• Fremme kunnskap om RPAS, deres bruksområder og fordeler

Forkortelser:
• UAV – Unmanned Aerial Vehicle.
• RPA – Remotely Piloted Aircraft.
• RPS – Remote Pilot Station.
• UAS – Unmanned Aircraft System.
• RPAS – Remotely Piloted Aircraft System.