Styret

Knut Moe – Styreleder

Knut har jobbet i dronebransjen siden 2010, med ansvar for etablering av Microdrones i Norden, utvikling av politi/forsvars taktikker for bruk av liten drone i Europa, Midt-Østen og Nord-Amerika, ansvar for spesielle operasjoner i Aerialtronics. I dag jobber han med sikkerhet knyttet til ulovlige/uønskede droneoperasjoner. Knut har også sittet i styret i UAS Norway siden 2011.
https://www.linkedin.com/in/knutmoe/ 

knut.torbjorn.moe@uasnorway.no

Tlf +47 908 28100

 

Vivi Nyseter-Østby – Styremedlem

 

https://www.linkedin.com/in/vivinyseterostby/ 

 

Alexander Sandnes – Styremedlem

 

 

Tom Lund – Styremedlem

Tom Lund har jobbet 21 år i Forsvaret (1994-2015), 12 av dem som operativ jagerflyger, men er nå evaluator og instruktør på militære UAVs. Han har også jobber 2 år i FLIR UAS som Chief Operational Support, hvor han har hatt ansvarlig for trening og utdanning, deriblant utvikling av treningsverktøy. Tom er kontaktperson for alt som vedrører RPAS-regelverk & luftrom, og leder av Operational User Group.
https://www.linkedin.com/in/tom-lund-99329947/

 

Rune Storvold – Styremedlem

Rune Storvold er seniorforsker ved avdeling for jordobservasjons og leder av RPAS forskningsgruppen i Norut, Han er førsteamanuensis II ved institutt for teknisk kybernetikk ved Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og leder for Arktisk Senter for Ubemannede Fly (ASUF). Han har bakgrunn i optikk og atmosfæriske fysikk fra Universitetet i Bergen (MS) og University of Alaska Fairbanks (PhD). Han begynte ved Norut i 2003. I 2005 etablerte han forskningsgruppen på ubemannede fly. RPAS forskningsgruppen involverer i dag 7 forskerårsverk og et ingeniør årsverk i forskning og utvikling på ubemannede fly, sensorsystemer og tjenester. Han har co-ledervervet i Arktisk Råds AMAP Ekspert Gruppe på RPAS som jobber for økt tilgang til det Arktis luftrom for vitenskapelig datainnsamling og beredskaps. Han har vært styremedlem i UAS Norway siden oppstarten i 2008
https://www.linkedin.com/in/rune-storvold-82a3701b/

 

Robert Holand – Styremedlem

Robert er 100% ansatt som operativleder(droner) i Inviso og regionsfotograf med ansvar for Buskerud,Vestfold,TelemarkogSør-Norge. Han driver også et eget selskap som heter BraBilde. Han har jobbet som fotograf / med filmproduksjon fulltid siden 2004 og vært innom mange kunder og leverandører. Robert har god innsikt i foto og videobransjen, og brenner for å fremme rettigheter og muligheter til den enkelte fotograf. han har stort nettverk og kjenner mangefotografer, droneoperatører og filmfolk.