Aktuelt

Dronesvermen kommer!

Dronesvermen kommer! Hvordan kan droner jobbe sammen, på samme måte som fugleflokker og fiskestimer? Kan teknologien også brukes til onde formål? Jan Dyre Bjerknes i Kongsberg Gruppen forteller.

Hvor mange nordmenn eier en drone?

Hvor mange nordmenn eier en drone? Hvor mange norske droneoperatører kan regelverket? Hvilke holdninger har nordmenn generelt til droner? Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS har alle svarene og flere til her