Sjekk ut foredragsholdere og program

Sjekk ut foredragsholdere og program

Om dronekonferansen

Droner har på mange områder revolusjonert flere typer tidkrevende og til dels farlige inspeksjonsoppgaver i kraftbransjen. Oppgaver som før kunne ta dagevis manuelt gjøres nå på få timer ved hjelp av droner. Samtidig flyttes flere kontrakter for inspeksjon av høyspent over fra helikopter til droner, noe som gir bedre sikkerhet, redusert CO2 utslipp og ikke minst bedre kvalitet på data som hentes inn. Hvordan fikk nettselskapene til denne omstillingen? Og hva kan andre deler av kraftbransjen lære? Sol, vind, varme og vannkraft er også brukere av droner – men tjenestene er på langt nær så utviklet og etablert som i nettselskapene. Hva kan vi lære av nettselskapene, og hva trenger den øvrige kraftbransjen fra dronebransjen av tjenester fremover? Velkommen til en kraftsamling i Kristiansand hvor vi setter fokus på hele kraftbransjens potensiale ved dronebruk.

Hvem passer konferanse for?

Arrangementet er åpent for alle – men henvender seg spesielt til personell som jobber med utvikling, vedlikehold, drift og forvaltning av infrastruktur i energibransjen. Dronekonferansen henvender seg til deg som enten i dag bruker droner som en del av din verktøykasse i energisektoren, eller er i ferd med å starte opp dronebruk. For enkelte kan det å starte opp med dronebruk også involverer en vurdering om man skal velge selv å utføre inspeksjon selv, eller om man skal bestille ferdig behandlede data. Mange som deltar vil også ha stor glede av å bli inspirert av andre deler av kraftsektoren. De hjelper deg med å se synergier på tvers av hele verdikjeden. Vi gir deg også et dypdykk inn i gjeldende regler for bruk av droner og data fra disse, så du skal bli trygg på hvordan din virksomhet skal håndtere dette området.

Overnatting

UAS Norway anbefaler Citybox Hotel som ligger kun 300 meter unna lokalet for konferansen. Ellers er det flere hotell i sentrum som også har kort avstand til møteplassen 31 mai og 1 juni.

Om dronekonferansen

Droner har på mange områder revolusjonert flere typer tidkrevende og til dels farlige inspeksjonsoppgaver i kraftbransjen. Oppgaver som før kunne ta dagevis manuelt gjøres nå på få timer ved hjelp av droner. Samtidig flyttes flere kontrakter for inspeksjon av høyspent over fra helikopter til droner, noe som gir bedre sikkerhet, redusert CO2 utslipp og ikke minst bedre kvalitet på data som hentes inn. Hvordan fikk nettselskapene til denne omstillingen? Og hva kan andre deler av kraftbransjen lære? Sol, vind, varme og vannkraft er også brukere av droner – men tjenestene er på langt nær så utviklet og etablert som i nettselskapene. Hva kan vi lære av nettselskapene, og hva trenger den øvrige kraftbransjen fra dronebransjen av tjenester fremover? Velkommen til en kraftsamling i Kristiansand hvor vi setter fokus på hele kraftbransjens potensiale ved dronebruk.

Hvem passer konferanse for?

Arrangementet er åpent for alle – men henvender seg spesielt til personell som jobber med utvikling, vedlikehold, drift og forvaltning av infrastruktur i energibransjen. Dronekonferansen henvender seg til deg som enten i dag bruker droner som en del av din verktøykasse i energisektoren, eller er i ferd med å starte opp dronebruk. For enkelte kan det å starte opp med dronebruk også involverer en vurdering om man skal velge selv å utføre inspeksjon selv, eller om man skal bestille ferdig behandlede data. Mange som deltar vil også ha stor glede av å bli inspirert av andre deler av kraftsektoren. De hjelper deg med å se synergier på tvers av hele verdikjeden. Vi gir deg også et dypdykk inn i gjeldende regler for bruk av droner og data fra disse, så du skal bli trygg på hvordan din virksomhet skal håndtere dette området.

Overnatting

UAS Norway anbefaler Citybox Hotel som ligger kun 300 meter unna lokalet for konferansen. Ellers er det flere hotell i sentrum som også har kort avstand til møteplassen 31 mai og 1 juni.

Sikre deg EARLYBIRD billetter* i dag!

*Gjelder frem til 2. mai.

FOREDRAGSHOLDERE

Even Birkeland

Even Birkeland

Flyoperativ inspektør

Håkon Kjerkreit

Håkon Kjerkreit

VP Services

Robert Borge

Robert Borge

Montørformann

Jarle Stokke-Olsen

Jarle Stokke-Olsen

Manager Asset Management

Henrik Grosen

Henrik Grosen

CEO

Håkon Skavikmo

Håkon Skavikmo

Seniorrådgiver

Rune Schlanbusch

Rune Schlanbusch

Seniorforsker

Jon Anders Krokann

Jon Anders Krokann

Fagansvarlig vegetasjon

Nikola Tufekcic

Nikola Tufekcic

UTM & Counter-UAS Specialist

Martin Andersen

Martin Andersen

PV Design Engineer

Thomas Negård

Thomas Negård

Fagansvarlig Droner

Geir Ove Lillebudal

Geir Ove Lillebudal

Anleggsleder Aneo Vind AS

Tine Siren Strand

Tine Siren Strand

Organisasjonsutvikler i Aneo AS og Prosjektleder for Innovasjonsprogrammet Operatørskap 2.0 i Aneo

Tom Søren Snedal

Tom Søren Snedal

Fagansvarlig for luftbårne sensorsystemer

Carl Petter Swensson

Carl Petter Swensson

Enterprise Architect

Max Hjalmarsson

Max Hjalmarsson

Co-founder and CEO

Dani Feller

Dani Feller

Head of sales

Per- Oddvar Osland

Per- Oddvar Osland

Forskningsleder

Antti Jukarainen

Antti Jukarainen

CEO

Weria Khaksar

Weria Khaksar

Førsteamanuensis/Associate Professor of robotics

Steffen Syvertsen

Steffen Syvertsen

Konsernsjef

Program 31. mai 09:00 – 16:00

Kl. 09:00 – 09:02

Åpning av konferansen

Anders Martinsen – CEO UAS Norway

Kl. 09:02 – 09:15

Konsernets satsning på droner – derfor lykkes vi

Steffen Syvertsen – Konsernsjef

Kl. 09:15 – 09:35

“Frihet under ansvar”. Fokus på mulighetsrommet som LT har lagt til rette for og behovene industrien har hatt

Even Birkeland – Flyoperativ inspektør

Kl. 09:35 – 10:00

“Veien fra fotbefaring til droneinspeksjon av 5300 km høyspentlinjer i Agder”

Håkon Skavikmo – Seniorrådgiver
Jarle Stokke-Olsen – Avdelingsleder Anleggsforvaltning

Kl. 10:00 – 10:35

PAUSE

Kl. 10:35 – 10:55

“Datainnsamling og foredling”

Thomas Negård – Fagansvarlig droner

Kl. 10:55 – 11:15

“Fra første drone i 2016 til 30 droner og 50 operatører i dag.”

Robert Borge – Montørformann

Kl. 11:15 – 12:15

LUNSJ

Kl. 12:15 – 12:35

“Overgangen fra helikopter til drone”

Jon Anders Krokann – Fagansvarlig droner

Kl. 12:35 – 12:55

“Anskaffelse av luftbårne inspeksjonstjenester på en global skala”

Carl Petter Swensson – Enterprice Architect

Kl. 12:55 – 13:45

PANELDEBATT: “Tjenesteinovasjon i hele kraftbransjen: Hva kan droner gjøre og hvordan realiserer vi det?”

Rune Schlanbusch – Seniorforsker

Kl. 13:45 – 14:00

Oppsummering – veien videre for dronebruk i kraftbransjen

Rune Schlanbusch – Seniorforsker
Anders Martinsen – CEO

Kl. 14:00 – 16:00

Demonstrasjon – praktisk visning av teknologi hos utstillere

Kl. 18:00 – 20:00

Sosialt arrangement – BBQ i regi av UAS Norway

Program 1. juni 08:00 – 14:15

Kl. 08:00 – 08:15

Åpning av konferansen

Anders Martinsen – CEO
Rune Schlanbusch –
Seniorforsker

Kl. 08:15 – 08:35

“Innhenting av dronedata til kraftbransjen – hvilke regler gjelder?”

Tom Søren Snedal – Fagansvarlig for luftbårne sensorsystemer

Kl. 08:35 – 08:55

“Bruk av automatiske droner til inspeksjon av strømnettet”

Håkon Kjerkreit – VP Services

Kl. 08:55 – 09:00

TEKNISK PAUSE

Kl. 09:00 – 10:10

Webinar fra Fornybar Norge.

Teknologi som kan forbedre og effektivisere tilsyn med kraftnettet

“KI-støttet kraftlinjeovervåkning med droner»

Per-Oddvar Osland – Forskningsleder

“Forbedret resiliens av kraftnettet med hjelp av satellitt data»

Antti Jukarainen – CEO

“Hva med å bruke robotenes sverm intelligens til overvåkning av kraftlinjer og planlegging av vedlikehold?»

Weria Khaksar – Førsteamanuensis/Associate Professor of robotics

Kl. 10:15 – 10:45

PAUSE

Kl. 10:45 – 11:05

“Alle droner må ha tilgang til luftrom – Slik hjelper Avinors app deg”

Nikola Tufekcic – UTM & Counter-UAS Specialist

Kl. 11:05 – 11:25

“Automatisk drone inspektion med hyllevare-droner»

Kl. 11:25 – 11:45

“Från bild till insikt»

Rahel Surshi

Kl. 11:45 – 12:45

LUNSJ

Kl. 12:45 – 13:05

«Droner i solkraftanlegg – muligheter og utfordringer” 

Martin Andersen – PV Design Engineer

Kl. 13:05 – 13:25

“Data Management in the Age of Big Data: Strategies for Today and Tomorrow”

Dani Feller – Head of Sales

Kl. 13:25 – 13:45

“Hvordan kan vi utnytte droner til inspeksjon av vindturbiner?”

Tine Siren Strand – Prosjektleder for Innovasjonsprogrammet Operatørskap 2.0
Geir Ove Lillebudal – Anleggsleder Aneo Vind AS

Kl. 13:45 – 14:05

Henrik Grosen

Kl. 14:05 – 14:15

“Oppsummering av konferansen”

Anders Martinsen  – CEO
Rune Schlanbusch – Seniorforsker

Program 31. mai 09:00 – 16:00

Kl. 09:00 – 09:02

Åpning av konferansen

Anders Martinsen – CEO

Kl. 09:02 – 09:15

Konsernets satsning på droner – derfor lykkes vi

Steffen Syvertsen – Konsernsjef

Kl. 09:15 – 09:35

Frihet under ansvar.
Fokus på mulighetsrommet som LT har lagt til rette for og behovene industrien har hatt

Even Birkeland – Flyoperativ inspektør

Kl. 09:35 – 10:05

Veien fra fotbefaring til
droneinspeksjon av 5300 km høyspentlinjer i Agder

Håkon Skavikmo – Seniorrådgiver
Jarle Stokke-Olsen – Manager Asset Management

Kl. 10:05 – 10:35

PAUSE

Kl. 10:35 – 10:55

Datainnsamling og foredling

Thomas Negård – Fagansvarlig droner

Kl. 10:55 – 11:15

Fra første drone i 2016 til 30 droner og 50 operatører i dag.

Robert Borge – Montørformann

Kl. 11:15 – 12:15

LUNSJ

Kl. 12:15 – 12:35

Overgangen fra helikopter til drone

Jon Anders Krokann – Fagansvarlig

Kl. 12:35 – 12:55

Anskaffelse av luftbårne inspeksjonstjenester på en global skala

Carl Petter Swensson – Enterprice Architect

Kl. 12:55 – 13:45

PANELDEBATT

Kl. 13:45 – 14:00

Oppsummering – veien videre for dronebruk i kraftbransjen

Anders Martinsen  – CEO
Rune Schlanbusch – Seniorforsker

Kl. 14:00 – 16:00

Demonstrasjon – praktisk visning av teknologi hos utstillere

Program 1. juni 08:00 – 14:15

Kl. 08:00 – 08:15

Åpning dag 2 av konferansen

Anders Martinsen – CEO
Rune Schlanbusch
– Seniorforsker

Kl. 08:15 – 08:35

Innhenting av dronedata til kraftbransjen – hvilke regler gjelder?

Tom Søren Snedal – Fagansvarlig for luftbårne sensorsystemer

Kl. 08:35 – 08:55

Bruk av automatiske droner til inspeksjon av strømnettet

Håkon Kjerkreit – VP Services

Kl. 08:55 – 09:00

TEKNISK PAUSE

Kl. 09:00 – 10:10

Webinar fra Fornybar Norge.

Teknologi som kan forbedre og effektivisere tilsyn med kraftnettet

“KI-støttet kraftlinjeovervåkning med droner»

Per-Oddvar Osland – Forskningsleder

“Forbedret resiliens av kraftnettet med hjelp av satellitt data»

Antti Jukarainen – CEO

“Hva med å bruke robotenes sverm intelligens til overvåkning av kraftlinjer og planlegging av vedlikehold?»

Weria Khaksar – Førsteamanuensis/Associate Professor of robotics

Kl. 10:15 – 10:45

PAUSE

Kl. 10:45 – 11:05

Alle droner må ha tilgang til luftrom – Slik hjelper Avinors app deg

Nikola Tufekcic – UTM & Counter-UAS Specialist

Kl. 11:05 – 11:25

Automatisk drone inspektion med hyllevare-droner

Max Hjalmarsson – Co-founder and CEO

Kl. 11:25 – 11:45

Från bild till insikt

Rahel Surshi 

Kl. 11:45 – 12:45

LUNSJ

Kl. 12:45 – 13:05

Droner i solkraftanlegg – muligheter og utfordringer

Martin Andersen – PV Design Engineer

 

Kl. 13:05 – 13:25

Data Management in the Age of Big Data: Strategies for Today and Tomorrow

Dani Feller – Head of Sales

 

Kl. 13:25 – 13:45

Hvordan kan vi utnytte droner til inspeksjon av vindturbiner?

Tine Siren Strand – Prosjektleder for Innovasjonsprogrammet Operatørskap 2.0
Geir Ove Lillebudal – Anleggsleder Aneo Vind AS

 

Kl. 13:45 – 14:05

Henrik Grosen

 

Kl. 14:05 – 14:15

Oppsummering av konferansen

Anders Martinsen – CEO
Rune Schlanbusch
– Seniorforsker

Venue

Konferansen blir holdt på Niels Henrik Abels hus i Kristiansand.

Adresse:

Tordenskjoldsgate 68
4614 Kristiansand