Stikkord: Info

UAS Norway-sjefen om droneåret 2022

Høsten 2022 var kanskje den mest krevende perioden for norsk dronebransje noen gang, og UAS Norway ble stemmen for hele bransjen. I dette intervjuet oppsummerer Martinsen droneåret 2022.

Dronekonferanse med unikt program, presentasjoner og workshop

Hvordan øke verdien på data fra droner? Øke gjenbruken av data? Og hvordan kan offentlig sektor samarbeide mer om å bruke droner til automatisert inspeksjon? Dette er sentrale temaer når hele Nordens dronebransje samles til UNC 2022 i Kristiansand.

Drone conference with unique program – presentations and workshop

How to increase the value of data from drones? Increase the reuse of data? And how can the public sector collaborate more on using drones for automated inspection? These are central themes when the entire Nordic drone industry gathers at UNC 2022 in Kristiansand, Norway.