Forfatter: Elin Hansen

Droner til alle skip i Kystvakten

Hele kystvaktflåten får droner om bord når Forsvaret lyser ut kontrakter for inntil 20 dronesystemer til 25 millioner kroner de neste fire årene.

Seks skoler ønsker droner på læreplanen

Minst seks skoler er interessert i å få droner på læreplanen i videregående skole. – De må kunne tilby lærlingeplasser også, sier Frode Midtgård i Utdanningsdirektoratet.