Forfatter: Hans O. Torgersen

Nammo vil teste våpendrone

Forsvarsbedriften Nammo har søkt Luftfartstilsynet om tillatelse for å starte opp igjen testing av våpen på droner.

Robot Aviation har fått nye eiere

Robot Aviation har fått nye eiere, Tronrud Engineering og Invex group vil satse på landbruk, energi, forsvar og overvåkning. I april gikk droneselskapet Robot Aviation på Eggemoen ved Hønefoss konkurs. Forrige eiere hadde da tapt over 100 millioner kroner på driften, og seks ansatte mistet jobbene sine.