Luftromskoordinering: Kan faste “flyruter” i luftrommet gi flere muligheter for droner?

Terratec ved Jan Erik Domaas ønsker å sette i gang et prosjekt for luftfomskoordinering (UTM) som kan være med på sikre bedre utnyttelse av ubemannet teknologi. Ved en trygg BVLOS transport kan det gi bedre utnyttelse av luftrommet.