Kan drone inspisere master ved hjelp av tekniske tegninger?

Det får vi kanskje svaret på hvis Rolf Broch hos Statnett SF får realisert sitt prosjekt. De ønsker å se om droner kan inspisere kritiske komponenter på master ved hjelp av tekniske tegninger / CAD.

Les mer om prosjektet

Collision-free sphere for drones?

Richard Moore from Sintef Digital asks: Can we create a virtual sphere surrounding drone into which protects objects that are detected ?

Les mer om prosjektet

Vil du utvikle en felles standard for software ?

Peter Baastad i Airpix AS ønsker å utvikle en felles standard for software for bruk ved industriell inspeksjon for droneindustrien

Les mer om prosjektet

Vil du utvikle en “Lego kloss” droner. Open Source kan fremme utvikling av droner

Per Arne Kvamsø og Agathe Tørris ønsker å utvikle en drone etter prinspippet fra LEGO. En drone som er basert på open-source kan sikre standarisering og utvikling av både sensorer og plattformer

Les mer om prosjektet

Hvordan kan vi utvikle anti-kollisjon for assistering av manuell flygning?

Marianne Bakken ved Sintef ønsker å utvikle anti-kollisjon for assistering av manuell flyvning. Kan dette muliggjøre eks flyvning inne i en tunnell eller nær objekter og installasjoner?

Les mer om prosjektet

Kan RFID teknologi på droner finne savnede personer?

Jan Robert Fiksdal ønsker å bruke RFID teknologi på droner for å finne savnede personer. Kan man triangulere ved hjelp av droner og RFID long range teknologi?

Les mer om prosjektet

Luftromskoordinering: Kan faste “flyruter” i luftrommet gi flere muligheter for droner?

Terratec ved Jan Erik Domaas ønsker å sette i gang et prosjekt for luftfomskoordinering (UTM) som kan være med på sikre bedre utnyttelse av ubemannet tekologi. Ved en trygg BVLOS transport kan det gi bedre utnyttelse av luftrommet.

Les mer om prosjektet

Kan droner skanne havbunnen?

Dronekontoret og Erik Berhus ønsker å utvikle en sensor som kan monteres på en drone for å analysere havbunnen. Man man måle vannkvalitet, forurensning eller bruke dataene for å lage 3D modeller?

Les mer om prosjektet

Vil du utvikle drone for maritime SAR operasjoner?

Vil du bidra til å utvikle en maritim drone for SAR operasjoner bør du melde deg på prosjektet som eFuture v/David Hill presenterte på Innovasjonsworkshop`n.

Les mer om prosjektet

Hvordan kan droner benytte 4G/5G for kommunikasjon?

Kan mobildekning øke bruksområdet for droner. Hvordan kan 4G og 5G connectivity for drones utvide bruksområdet for droner?

Les mer om prosjektet