Hvordan kan vi utvikle anti-kollisjon for assistering av manuell flygning?

Marianne Bakken ved Sintef ønsker å utvikle anti-kollisjon for assistering av manuell flyvning. Kan dette muliggjøre eks flyvning inne i en tunnell eller nær objekter og installasjoner?