Vil du utvikle drone for maritime SAR operasjoner?

eFuture vil utvikle en maritim SAR drone. Når en person har falt i sjøen, skal man kunne sende ut droner for søk og redning. Systemet bør være autonomt og være plassert på en installasjon