Vil du utvikle en felles standard for software ?

Peter Baastad i Airpix AS ønsker å utvikle en felles standard for software for bruk ved industriell inspeksjon for droneindustrien