Vil du utvikle en “Lego kloss” droner. Open Source kan fremme utvikling av droner