Foto:Anders Martinsen

24 rapporterte nærpasseringer

Jan Frantzen

– Vi har hatt 24 rapporterte nærpasseringer mellom droner og fly så lenge vi har holdt på med dette. Vi hadde 16 tilfeller det siste året, og hittil i år har vi hatt tre. Luftambulansen spesielt kan vi ikke si noe om, av hensyn til rapportererne, sier Bente Heggedal ved Luftfartstilsynet. Hun er fungerende seksjonssjef for seksjonen for ubemannet luftfart.

Heggedal sier det er viktig for droneoperatører å være oppmerksomme på luftambulanse og andre som driver søk og redning.

– De kan komme på kort varsel, de kommer lavt og de kommer brått på. Derfor er det viktig å ha kontroll på dronen til enhver tid, og at man tar ned dronen dersom man ser et helikopter. Seksjonssjefen sier at de foreløpige tallene om nærpasseringer ikke nødvendigvis betyr at vi vil få se en nedgang i år.

– De som opererer små droner har akkurat begynt å komme seg ut for å lufte fartøyene sine nå, så det er nok for tidlig å si. Heggedal påpeker at droneoperatører i altfor liten grad bruker radio. Spesielt gjelder dette RO1-operatører. Hun minner om at det finnes et AIC med oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner.

– De som har radiotelefonisertifikat oppfordres til å sende blindt på 123.5 MHz for å informere øvrig lufttrafikk om fartøyets posisjon og høyde, sier hun. RPAS-operatører og luftsportsutøvere oppfordres også til å varsle andre luftfartøy på samme frekvens om utilsiktede retnings- eller høydeendringer. For å operere i kontrollert luftrom må du ha tillatelse av lufttrafikktjenesten som eier det gitte luftrommet. En oversikt over dette finner du på AIP Norge, som ligger på nettsiden ippc.no.

– Jeg forstår at dette kan bli litt komplisert for droneoperatører, og derfor er det viktig å komme seg på kurs. I hvert fall dersom man skal operere nær flyplasser, sier hun.

– Og så er det viktig at drone-operatøren husker at han alltid har vikeplikt, sørger for å ha oppsyn hele tiden, og lander hvis det kommer inngående trafikk, avslutter Heggdal.