Dronemagasinet 2017

Verdens første autonome inspeksjon innendørs

«Data is the new oil» understreket Intels CEO, Brian Krzanich på verdens største dronemesse. Og han får sannsynligvis rett - mengden data som droner fremover vil generere er enormt.

Nye droneregler nærmer seg

Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået, EASA, kom i mai med sitt forslag til fremtidig regelverk for bruk av droner. Det angår også norske operatører, og UAS Norway oppfordrer relevante aktører til å komme med innspill.

Dysleksi Norge:

- Kan være brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Ingen tilrettelegging for lese og skrivevansker

UAS Norway har fått flere henvendelser fra medlemmer som har lese og skrivevansker. De er overrasket over at Luftfartstilsynet ikke har tilrettelagt eksamen for dem
slik det gjøres på andre eksamensformer.

Prodrone:

“Don’t use a drone to carry your payload, turn your payload into a drone”

Hjernen bak de smarteste dronene

Maskinlæring og kunstig intelligens gjør dronene smartere. Seniorforsker Jeremy Wurbs hos software produsenten Neurala forteller oss om
fremtidens droner