Foto:Illustrasjon: Mike

-De lo av oss som holdt på med droner

-Det var nok de som lo av oss og tenkte at dette med droner bare var en lek på gutterommet. I dag ser man at det dreier seg om et seriøst arbeidsverktøy.
Knut Erik Mikaelsen

Rune Storvold husker godt en januardag for godt og vel 10 år siden da UAS Norway ble stiftet. Det vil si, den gangen var navnet Norsk Forening for ubemannede fly. I møtelokalet i Oslo satt åtte personer som alle hadde troen på dronens fremtid – ikke bare som hobby men en virksomhet som kunne få stor betydning også for næringslivet.
-Det må man jo kunne si har slått til. Men jeg hadde jo ingen forestillinger om at det vi holdt på med den gangen skulle ende opp i 1100 medlemmer slik som i dag. Og det stanser jo ikke her, sier Storvold.

Droner bare brukt i krig
Stiftelsesmøtet samlet både noen av dem som hadde kommersiell interesse av dronene og andre som var mer nysgjerrige på dette nye fenomenet, og ikke engang eide sin egen drone. Det var ikke så rart: Da organisasjonen ble startet var droner for folk flest synonymt med et ubemannet krigsfly, og vakte oppsikt da amerikanerne brukte droner i krigføringen i Afghanistan. Det skulle ta mange år før dronene fikk sitt gjennombrudd for folk flest.
-Det var først mange år senere, da rimelige multirotor droner ble tilgjengelige rundt 2013, at dronene for alvor økte sin utbredelse og bruk. Siden den gang har jo aktiviteten vokst betraktelig og i dag har vi anslagsvis rundt 80.000 og 90.000 droner i drift i Norge, sier Storvold.

Brukte gaffateip og lynlim
Den første dronevirksomheten han var med på var ganske skjøre og kostbare greier. De ivrige droneførerne måtte ta i bruk både gaffateip og lynlim for å feste deksler, beskytte deler mot slitasje på landing, og reparere ødelagte deler etter harde landringer. I dag er Storvold, som resten av bransen, opptatt av at regleverket rundt dronedrift skal tilpasses en fornuftig drift og bli etterlevd.
-En tid var vi kanskje redd for at uvettig dronebruk skulle føre til at vi fikk et totalt forbud mot denne aktiviteten. I dag ser alle at det er blitt en stor industri med tusenvis av arbeidsplasser og at det skal mere til enn en useriøs aktør med et uhell til for stanse aktiviteten. Da får vi heller regulere driften og håndheve reglene slik at droneindustrien blir en del av den øvrige luftfarten, mener han.

EU-regler et stort fremskritt
Han ser også de nye EU-reglene som er på gang som et stort fremskritt. Det vil danne felleseuropeiske regler som etter all sannsynlighet også vil føre reglene for droneflyvning nærmere den øvrige luftfarten. Det er ventet at Eu-reglene vil være implementert innen 2021.
-Det er veldig bra at vi får på plass slike regler, selv om de ikke vil få så stor betydning for oss i Norge. Takket være et godt samarbeid både med Luftfartstilsynet og Avinor har vi dag regler som regulerer denne virksomheten på en god måte, mener Storvold.