Foto:Anders Martinsen

Dronetrusselen

Droner er ikke bare en ressurs, de kan også utgjøre en sikkerhetstrussel. Vi dro til Countering Drones-konferansen i London for å møte ekspertene på området.
Anders Martinsen

Droner har blitt et viktig verktøy i mange bransjer, men UAV-er kan også utgjøre en sikkerhetstrussel dersom de misbrukes. Terrorhandlinger, smugling og overvåkning er bare noen av eksemplene på dette. Disse truslene ble diskutert under Countering Drones-konferansen i London, som ble arrangert for andre gang i desember. Dronemagasinet var naturligvis til stede, og traff blant andre David Matthews, fengselssjef ved Les Nicolles prison på Guernsey. Her har de anskaffet seg flere systemer for å holde droner unna fengselsmurene.

– Droner er en trussel vi er nødt til å ta på alvor, konstaterer han.

– Den nåværende trusselen handler om å frakte inn ulovlige produkter og gjenstander. Det er en trussel som alltid har vært der, men tidligere var den i form av å kaste det over gjerder, eller smugle det inn med gjester. Droner er i stand til å gjøre dette på en enda mer effektiv måte. Man kan fly inn større mengder narkotika, og til og med våpen, og dette ønsket vi å forhindre før vi fikk noen episoder, forteller fengselssjefen.

Norsk system
Ifølge Matthews bruker fengslet hans akustiske sensorer fra det norske selskapet Squarehead Technology AS. Systemet detekterer droner som kommer innenfor fengselets nærområde. I tillegg har Les Nicolles som det første fengslet i verden anskaffet et system som kalles Sky Fence, og er utviklet av de britiske selskapene Drone Defence og Eclipse Digital Solutions. Matthews forklarer systemet slik:

– Det er et usynlig gjerde som reiser seg fem hundre meter over bakken. Du kan fly en drone mot dette gjerdet, og det vil være som å treffe en vegg. Veggen forstyrrer dronens kommandoprosesser, slik at den mister signalet og operatøren ikke lenger kan kontrollere dronen. Sky Fence-systemet blokkerer signalet og dronen forsøker å returnere til det siste stedet hvor den hadde signal, sier Matthews, som slår fast at ved alle tester som er blitt gjort ved fengselet har systemet fungert hundre prosent. Men det er en liten hake. Les Nicolles må vente med å gjøre systemet operativt.

– Det er umulig å endre lovverket i same tempo som teknologien utvikler seg, og vi har foreløpig ikke lov til å avskjære trådløs kommunikasjon. Men det fins en lov i Storbritannia som åpner for at fengsler kan gjøre dette, og vi har søkt om å få hjemmel i den. Loven er laget med tanke på mobilbruk, men vi forsøker å tilpasse den til droneteknologi, sier Matthews.

Venn eller fiende?
John Hildebrand jobber med sikkerhet i forbindelse med Samveldelekene – The Commonwealth Games – som arrangeres i Australia i april. Han må også forholde seg til droner som en potensiell sikkerhetstrussel.

– Utfordringen er at teknologien fortsatt utvikler seg, og prosessen med å oppdage om en drone er venn eller fiende, er vanskelig. Derfor trengs det strenge forskrifter og prosedyrer slik at vi kan identifisere og avskjære eventuelle trusler. Hildebrand kom med på Commonwealth- laget i fjor, men lekene har planlagt dette i årevis. – Den siste tiden har vi sett hvor effektive terrorister har blitt til å tilpasse vanlige hylleprodukter til å bli våpen, så dette er naturligvis blitt en ting vi må ta på alvor, sier Hildebrand, som ikke vil røpe hvilke antidrone-systemer lekene bruker.

 

 

– Vi er komfortable med hvor langt vi er kommet med i prosessen, og komfortable med de produktene vi skal bruke, sier han til Dronemagasinet. I sin presentasjon under Counter Drone-messen hevdet han også at mange av antidrone-systemene på markedet er ufullstendige, og ikke klare til bruk.

– Alle disse produktene har positive og negative sider. Det fins ikke én løsning som er den hellige gral, slik jeg ser det. Man må bruke flere systemer som fungerer sammen, sier Hildebrand. Venn med politiet Tom Inge Pedersen fra Stavanger er daglig leder for selskapet Droneprotection, og var på konferansen for å knytte nettverk og treffe potensielle klienter.

– Det blir mer og mer salg av droner, og de beveger seg inn på flyplasser, smugler inn i fengsler, og sånne ting. Det er også høyst relevant i Norge. Nylig har flere flyplasser i Norge blitt stengt av på grunn av droner, og det fins en del firmaer som frykter spionasje, sier Pedersen.

– Nå skal vi samle en klynge av leverandører og sette sammen et system for norske forhold. En del av systemene på markedet er ikke godkjent for eller tilpasset til norske forhold. Det største behovet i Norge vil være i fengselsvesenet, politiet, forsvaret, og en del olje- og gassinstallasjoner, forteller han. Pedersen er 49 år, og fra Stavanger. Han har bakgrunn innen flyindustrien, blant annet med innkjøp, logistikk og salg. Han startet med antidrone-teknologi full tid i juni 2017.

– Jeg tror jeg har kommet inn på akkurat rett tidspunkt. Det er en veldig spennende industri, og teknologien utvikler seg hele veien. Vi skal nå utvikle dette systemet for norske forhold, og det har jeg fått markedsavklaringspenger til fra Innovasjon Norge til.

 

 

– Har det vært en bratt læringskurve?

– Ja, det har vel det. Jeg må si det. Men teknologien som utvikler seg hele veien er veldig spennende, og jeg treffer mye nye folk. Hadde du truffet meg for noen år siden ville jeg nok ikke sagt at jeg var bestevenner med politiet, men det er jeg nå, ler Pedersen.