FORSIKRINGEN DU ER PÅLAGT Å HA

Bruker du drone til næring og nytte er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring som dekker skader du som dronepilot kan påføre andre.

Medlemmer i UAS Norway kan få Norges beste og billigste ansvarsforsikring for droner gjennom en kollektiv avtale med forsikringsselskapet WR Berkley. Forsikringen kan bygges ut med bakkekasko og ordinær kaskoforsikring.  Som bransjeorganisasjon har vi forhandlet fram en meget gunstig avtale. WR Berkley gjør det dessuten enkelt å tegne, fornye eller endre forsikringen via din medlemsside. Forsikringsbeviset laster du ned umiddelbart etter du har betalt. Du velger selv om forsikringen skal gjelde for Norge, Norden eller verden (forutsetter at du har lokale godkjenninger for å operere drone på steder du ønsker at forsikringen skal omfatte). Forsikringen er utformet i henhold til EC785/2004 og forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret. Du kan utvide forsikringssummen om du ønsker det.