– Komplisert og vanskelig å orientere seg i

Gjennom offentlig postjournal har Dronemagasinet fått innsyn i en mailutveksling mellom Tom Egil
Herredsvela i Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet, i forbindelse med et nordisk møte hvor tema blant annet var høringsutkastet fra EASA. Her skriver Herredsvela blant annet at

«(…) Møtedeltakerne var enige om at det foreslåtte regelverket virker komplisert og vanskelig å orientere seg i. Spesielt gjelder dette for «åpen kategori» hvor mange av brukerne ikke vil være profesjonelle. Flere mente at vi som myndigheter ville derfor ville få problemer med å håndheve reglene. Det var også enighet om at de foreslåtte reglene vil pålegge luftfartsmyndighetene en stor arbeidsbyrde, både mht. registering av operatører, opplæring, tilsyn med operatører og håndhevelse.»

Herredsvela var ikke tilgjengelig for å svare på Dronemagasinets henvendelse, men juridisk direktør Nina Vindvik i Luftfartstilsynet sier via e-post at de har satt ned en tverrfaglig gruppe som i ukene fremover vil gå gjennom innholdet i høringsutkastet i detalj.

– Vi vil gå grundig igjennom høringsutkastet for å kunne gi kommentarer fra norske myndigheter. I den forbindelse vil vi også innhente innspill fra andre aktører slik at vi har best mulig grunnlag for å kommentere på høringsutkastet. Etter at høringsperioden er ute vil dette regelverksforslaget følge den vanlige prosedyren innenfor EASA-systemet.