Luftfartsdirektøren I USA:

Snart FLYR droner over mennesker
Tekst/foto: Anders Martinsen

Dronemagasinet fikk noen minutter med den amerikanske luftfartsdirektøren, Michael Huerta, under Xponential. Vi spurte ham om utkastet til regler som nå er kommet fra det europeiske flysikkerhetsbyrået, EASA, er forenlig med hans egne planer.

– Vi snakker fortløpende med kollegene våre i EASA, for å være sikre på at vi lærer av hverandre. Det er vanskeligere for dem, for i tillegg til å finne ut hva som fungerer generelt i Europa, må de også ta hensyn til hvert enkelt land og dets utfordringer.

– Under CES tidligere i år sa du at du regner med at små ubemannede luftfartøy snart vil operere over mennesker i USA. Hvor nær er vi en sånn løsning?

– Vi jobber fortsatt med sikkerhetsspørsmålene, og vi samarbeider med våre kolleger i myndighetene. Vi gjør stadig god fremgang og jeg føler meg ganske sikker på at vi vil få se dem snart, sier Huerta, som ikke vil gi oss noe konkret tidsperspektiv for dette.