Luftfartstilsynet beklager lang behandlingstid

Flere droneoperatører har klaget over lang behandlingstid hos Luftfartstilsynet. – Vi håper å være à jour i løpet av sommeren, svarer Luftfartstilsynet.
Tekst/foto: Anders Martinsen

– Vi har en restanse på rundt 250 registreringer som RO1-operatør og rundt 50 søknader om godkjenning som RO2/RO3-operatør (inkludert revisjoner av operasjonsmanualer). Det synes vi er veldig beklagelig. Dronenæringen er i stor vekst og vi får inn mange søknader hele tiden. Vi har satt klutene til og har hentet inn hjelp med å registrere alle søkere. Vi håper å være a jour i løpet av sommeren, sier Bente Heggedal, fungerende seksjonssjef for ubemannet luftfart til Dronemagasinet. Pr 31. mai har Luftfartstilsynet registrert 2828 droneoperatører eller tilsynsobjekter som de også kalles. 2547 av dem er i RO1, 205 i RO2 og 76 droneoperatører i RO3. I tillegg kommer kan det altså være så mye som inntil 300 søknader/revisjoner som ikke er tatt med.
Legger vi til disse tallene vil ´ antall registrerte droneoperatører i Norge ha passert 3000 før
sommeren. Færre enn ventet tar droneeksamen Siden 31 januar 2017 har det vært pålagt for fartøysjefer og piloter å ta bestå eksamen hos Vegtrafikkstasjonen. Ved oppstarten av eksamensordningen ble det estimert at så mange som opptil 3.000 personer ville ta eksamen i løpet av vinteren, men slik har det ikke gått. Lang færre har tatt dronelappen.

– Til og med begynnelsen av mai har 578 personer tatt droneeksamen. 471 har bestått, det tilsvarer 81% prosent, forteller Heggedal. Tidligere har Luftfartstilsynet gitt Dronemagasinet følgende oversikt: 1 februar 2017 309 avlagt eksamen | 251 bestått (81%) 24 mars 2017 468 avlagt eksamen | 341 bestått (73%) Starten av mai 2017 578 avlagt eksamen | 471 bestått (81%)

Flere eller færre enn ventet?

– Det er noe færre en forventet og vi regner med at tallet vil ta seg opp kraftig i løpet av sommermånedene. Vi minner om at dersom man skal være fartøysjef eller pilot i en RO2 eller RO3 operasjon, må man ha avlagt og bestått eksamen, under-streker Heggedal. UAS Norway har siden ordningen ble innført oppfordret alle fartøy-sjefer og piloter – uavhengig av operatørklasse om å ta eksamen.

Er det planlagt noen revisjoner av eksamen?

– Tilbakemeldingene på spørsmålene på droneeksamen er positive fra markedet og vi har derfor ikke sett noen grunn til å gjøre en revidering. Nettkurset, som er pensumet for eksamen, blir oppdatert fortløpende.

Når kommer den på engelsk?

– Droneeksamen foreligger på engelsk. Å oversette kurset er ikke en oppgave som vi kan prioritere akkurat nå. Våre ressurser går også til godkjenning, tilsyn og regelverksutvikling. Vi jobber derimot med å lage en pensumliste på norsk og engelsk, slik at man kan søke informasjon utenfor kurset og lese til eksamen på den måten.