"De fleste vi har snakket med sier at dette er et problem, og at det ikke fins noen tilfredsstillende løsning på det ennå."

Oppdager og fjerner is fra luftfartøy

En gruppe fra NTNU i Trondheim viste frem en fersk oppfinnelse på Xponential.

– Vi er her for å promotere vår teknologi, som vi tror kan bli en muliggjørende teknologi for UAV-markedet. Det handler om autonom isbeskyttelse for ubemannede fly, sier Kim Lynge Sørensen, som er en av flere som har utviklet produktet D-ICE.

Han sier at det foreløpig ikke finnes noen effektive løsninger på markedet for å forhindre isdannelse på ubemannede fly.

– Når UAVs og fly generelt flyr i spesielle atmosfæriske situasjoner, kan det oppstå is på flyet – og i verste tilfelle kan det føre til at man mister fartøyet. Løsningen vår er at D-ICE autonomt er i stand til å oppdage når is oppstår på fly og eliminere problemet, forteller Lynge Sørensen. D-ICE fungerer omtrent slik: Først vil atmosfæriske sensorer varsle systemet om is. Deretter tas to separate deteksjonsalgoritmer i bruk. Den ene bruker termodynamiske prinsipper på overflatene, mens den andre overvåker flyets aerodynamiske oppførsel for å beregne isens påvirkning. Når isen oppdages, aktiveres termoelektriske paneler som fjerner denne isen. Utfordringen med is angår både vinger og propeller. Foreløpig gjelder D-ICE-løsningen bare på vingene.

– Hvordan har interessen vært på Xponential?

– Veldig stor, enda større enn forventet. De fleste vi har snakket med sier at dette er et stort problem, og at det ikke fins noen tilfredsstillende løsning på det ennå.

Gjengen fra NTNU regner med at vi i 2019 kan få se løsningen deres på et kommersielt produkt.