Foto:Ørn Borgen

Oppsummering fra faggruppen for forskning og innovasjon

KOMMENTAR: Rune Schlanbusch

Faggruppen for forskning og utvikling ble opprettet 11.01.2017 og dens første påtatatte oppgave var å skape en arena der dronemiljøet møter industrien, akademia og instituttsektoren. Som tenkt, så gjort. 23. mars møttes rundt 100 representanter for hygge og samvær hos Statoil på Fornebu; og det er nettopp hygge og samvær som er blant de kritiske faktorene for å skape gode innovasjonsprosesser på det spede stadiet.

Det er selvfølgelig utfordrende å samordne innovasjonsprosesser i plenum siden de i utgangspunktet vanskelig lar seg kontrollere; det beste vi kan gjøre er å legge til rette. Vi har derfor med stor interesse mottatt tilbakemeldinger som vil være med på å forme framtidens arena. Et poeng som tilsynelatende var vanskelig for mange av deltakerne var utfordringen med å dra en innovasjonsidé opp av hatten, på stående fot. Hva kan man dele? Hos mange ligger det en innebygd frykt for å dele gode idéer pga. redselen for at nettopp din idé skal bli stjålet og realisert av noen andre. Men her bør man ha bakhodet at idéer blir raffinert nettopp gjennom å dele, og uansett er sannsynligheten er stor for at et eller annet sted er det en annen som har den samme idéen og jobber for å realisere den. Husk at “If someone does take your idea, they will never have the passion you have for it because they didn’t come up with it”. – Joel Gascoigne.

Den store interessen i forkant av, det store engasjementet under, og ikke minst interessen og tilbakemeldingene i etterkant av workshopen understreker behovet for en arena der man kan dele sin lidenskap gjennom å vedlikeholde og bygge sosiale nettverk, og dyrke fram gode idéer. Vi er nå spente på veien videre og er i gang med å evaluere interessen for de ulike prosjektforslagene. Det er registrert stor interesse for flere av idéene, så framover vil det jobbes målrettet for å konkretisere disse som første steg mot etablering av felles utviklingsprosjekter. Vi ønsker å etablere dette initiativet som en nasjonal innovasjonsarena for å fostre forskning og innovasjon som kan komme bransjen til gode, og åpne opp for nye markeder, produkter og tjenester.