Driftsingeniør Einar Jenssen fyrer opp en drone for å gjøre en testinspeksjon på Svalbard.
Foto:Anders Martinsen

På jobb med revolver og drone

Einar Jenssen i Telenor har begynt å teste droner til inspeksjon av kritisk infrastruktur på Svalbard. 
Anders Martinsen

– Bruksområdet for droner vokser her oppe. Tidligere har det meste på Svalbard vært løst med fly eller helikopter. For Telenor Svalbards del vil droner være et tilleggsgode som gjør at vi kan inspisere utstyr uten å måtte utføre arbeid i høyden, sier driftsingeniør Einar Jenssen i Telenor på Svalbard.

Han er i gang med å teste droner til inspeksjon av kritisk infrastruktur på øygruppen i Arktis.

– Man får et overblikk med å bruke drone som man ikke får ved å klatre oppi masta. Man ser ting annerledes i et fugleperspektiv, sier han.

– Hva skjer fremover med bruk av droner for deres del?

– Vi tar nok en evaluering, etter hvert som vi får sertifisert oss i de vektklassene vi ønsker. Så får vi se hvordan batteriene holder. En Mavic vil nok dessverre ikke kunne fly så langt unna der vi parkerer scooteren. Men vi kan inspisere f.eks. master fulle av is hvor det er fare for nedfall. Vi opererer per nå kun i dagslys og innenfor VLOS-operasjoner, sier driftsingeniøren.

Omfattende utstyr

Jenssens oppgaver strekker seg fra å koste støv på lageret til å planlegge store prosjekter, implementere nye løsninger, samt finne feil og rette dem opp. Han har jobbet på Svalbard i syv år. Det innebærer blant annet en litt mer omfattende utstyrspakke enn på fastlandet.

– Jeg har med meg GPS, kart og kompass, nødpeilesender, VHF-radio, en mobiltelefon som funker sporadisk, revolver eller rifle til forsvar mot isbjørn, samt signalpistol til å skremme, god bekleding, hjelm og skikkelige sko til å kjøre scooter. Det kan være slitsomt å huske alt i starten, men man utvikler gode rutiner etter hvert, smiler Jenssen.

Hans første erfaring med droneflyvning var en Inspire 1 til eget bruk. I dag bruker han primært Mavick til å utføre dronerelaterte arbeidsoppgaver for Telenor.

Høy effekt

Sikkerhet er alltid et tema, og mange har snakket om at effekten av sendere ved basestasjoner kan påvirke droner når man flyr. Hva sier eksperten?

– Vi anbefaler ikke at noen flyr i nærheten av våre installasjoner, verken på Svalbard eller andre steder. Noe står med relativt liten effekt, andre med ganske høy effekt, det er umulig å se. Flyr du foran et tårn, så kan en DAB-sender stå ute med opptil 600 watt. Selv om det ikke er samme frekvens så kan man havne i et ganske stort magnetfelt som kan påvirke hele flystabiliteten til dronen. Det kan påvirke kompass, GPS-signal og forbindelsen mellom radiokontrollen og luftfartøyet.  I verste fall kan du krasje inn i tårnet, sier Jenssen, som anbefaler at man ikke flyr i nærheten av en fjelltopp eller mobilmast.

– På generell basis skal man ikke fly i nærheten av radioutstyr. Og du bør helst ikke tenke på å fly i nærheten av en radiolinjeantenne. Effekten fra den er ganske høy, får du masse interferens på det signalet du operer med, så kan du miste kontakt. Fordelen vår er at når vi er ute og flyr, kan vi sku av senderne, så vi er sikre på at det ikke er noen effekter som går ut fra masta, sier driftsingeniøren.

Han tar gjerne imot gode innspill fra droneekspertisen om hvordan man kan effektivisere inspeksjoner på Svalbard.

– Vi er alltid åpne for forslag til gode løsninger, sier han.