REGLENE DU MÅ KUNNE

Her er det viktigste du må vite om du skal bruke drone til næring og nytte.

GODKJENNING:
Om formålet med bruk av drone er næring og nytte, må du ha godkjenning av Luftfartstilsynet før du kan starte virksomheten. For å bli godkjent må du blant annet ha en operasjonsmanual (maler finner du på Luftfartstilsynets nettside) og ansvarsforsikring (kan bestilles gjennom UAS Norway). Søknader for RO2- og RO3-operatører kan ha lang behandlingstid. Søk derfor i god tid før du planlegger å starte opp virksomheten.

KUNNSKAP:
Du er pliktig å sette deg inn de lokale reglene som gjelder for å fly drone. På Luftfartstilsynets nettsider (www.luftfartstilsynet.no) finner du informasjon om fornuftig bruk av droner. Se også Avinors nettsider (www.avinor.no) der du finner kart over alle flyplasser som Avinor opererer. Her finner du lokale regler for flyging i nærheten av flyplasser.

KURS OG EKSAMEN:
Vi anbefaler at du gjennomfører et gratis kurs i regi av Luftfartstilsynet (www.luftfartstilsynet.no). Mange vil også ha nytte av teoretisk prøve (e-eksamen), og RO2- og RO3-førere er pålagt å bestå denne prøven. Selv om operatører i RO1 ikke er pålagt å ta eksamen, anbefaler vi alle å gjøre dette. Sammen kan vi gjøre en innsats for at droner brukes fornuftig, sikkert og på aller beste måte. UAS Norway er her for å hjelpe deg. Kontakt oss om du har spørsmål. Vi gir deg gjerne tips som kan gjøre det enklere for deg å bruke droner.