Sjefen for luften

- Når stadig mindre arbeid utføres av mennesker, er ikke fremveksten av ubemannet luftfart overraskende. Teknologien åpner for nye muligheter, og teknologien vil også kunne sørge for å øke sikkerheten rundt ubemannet luftfart, sier Lars Kobberstad. 
Tekst: Arne Roger Janse

Den 55 år gamle siviløkonomen ble i februar utnevnt til luftfartsdirektør og leder av Luftfartstilsynet. Kobberstad er best kjent som administrerende direktør i Widerøe (2008-2015) og samme stilling i Norsk luftambulanse. Han er også tidligere styremedlem og styreleder i NHO luftfart. Kobberstad har altså tilbrakt mesteparten av sitt yrkesaktive liv i den bemannede delen av luftfarten og kjenner både aktørene og utfordringene her. Ubemannet luftfart har han imidlertid ingen erfaring fra.

– Ubemannet luftfart er nytt for meg. Jeg registrerer enorm vekst i antall droner, og ser potensialet i denne nye luftfartsnæringen. Utviklingen er spennende og byr på mange muligheter, men også utfordringer. For Luftfartstilsynet, hvis primære oppgave er å ivareta og føre tilsyn for bedre flysikkerhet, kan tusenvis av ubemannede, flygende objekter definitivt by på utfordringer, sier Kobberstad.

I dag finnes det rundt 40 000 droner over 1 kilo i Norge. Kobberstad kan se for seg en fremtid med ubemannede fraktfly og bemannede passasjerfly i samme luftrom, styrt av et ubemannet tårn.

– Luftfartstilsynet skal følge utviklingen nøye. Vi skal ikke bli for defensive, men samtidig ivareta den sikkerhetsfunksjonen vi er satt til å ha. Tilsynet bør være myndighetenes faglige tyngdepunkt når det gjelder droner. Vi har allerede god kompetanse på droner, men trenger nok større ressurser på dette området fremover for å matche den sterke veksten, sier Kobberstad.

Utviklingen i bransjen følges av revideringer i det internasjonale og nasjonale regelverket. Kobberstad varsler allerede at det kommer en ny forskrift på høring, forhåpentligvis før sommeren.

– Vi har som kjent allerede en forskrift for droner i Norge. Nå er EU kommet langt med å utvikle et nytt, felles regelverk. Det gjenstår å se resultatet av dette arbeidet, og hvilke konsekvenser det vil ha for den norske forskriften, men vi vil uansett foreslå noen endringer denne våren, sier Kobberstad, uten å gå i detaljer om hva tilsynet har i tankene.

Den nye direktøren sier Luftfartstilsynet skal være åpent og tilgjengelig for alle deler av luftfarten.

– Jeg ønsker meg en god og åpen dialog med alle aktører, inkludert de som flyr droner. Vi kan lære noe av bransjen, og bransjen kan lære noe av oss. Det er ikke sikkert at vi alltid er enige, men jeg tenker vil vi ha forståelse for hverandres argumenter, sier Kobberstad.

– Har du noen gang flydd en drone?

– Nei, aldri. Så det hadde vært moro å få en demonstrasjon, sier Kobberstad.

Kan invitasjonen bli tydeligere?

 


 

FAKTA:

• Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart.

• Tilsynet ble etablert i 2000 og er underlagt Samferdsels-departementet.

• 185 ansatte arbeider ved tilsynets kontorer i Bodø (hovedkontor) og Oslo.