Ingen tilrettelegging for lese og skrivevansker

UAS Norway har fått flere henvendelser fra medlemmer som har lese og skrivevansker. De er overrasket over at Luftfartstilsynet ikke har tilrettelagt eksamen for dem
slik det gjøres på andre eksamensformer.
Tekst: Anders Martinsen

Dronemagasinet tok saken opp med Luftfartstilsynet.

Her er svaret vi fikk:

– Det stemmer at ikke finnes hjelpemidler ved gjennomføring av droneeksamen ennå. Det er ikke vanlig i andre deler av norsk luftfart, siden regelverket stiller helt andre krav til pilotene på bemannede luftfartøy. Luftfartstilsynet opplyser at de nå jobber sammen med Statens Vegvesen for å få på plass tilrettelegging for kandidater til droneeksamen som har lese- og skrivevansker.

– Vi setter pris på innspill fra droneoperatører og –organisasjoner på hvordan disse tilrettelegger for droneflygere med lese- og skrivevansker, både med tanke på hvordan man fungerer i en operativ situasjon samt hvor virkelighetsnær eksamenssituasjonen er arbeidssituasjonen. Eventuelle innspill kan sendes til  postmottak@caa.no.