Verdens første autonome inspeksjon innendørs

«Data is the new oil» understreket Intels CEO, Brian Krzanich på verdens største dronemesse. Og han får sannsynligvis rett - mengden data som droner fremover vil generere er enormt.
Tekst/foto: Anders Martinsen

På AUVSI Xponential var det stor interesse for Intels demonstrasjon av deres Falcon 8+ som utførte det Intel sier er verdens første autonome inspeksjon innendørs. Intel har på mange måter beveget seg fra å være en mikrochip-produsent til leverandør av komplette løsninger for drone-industrien.

– Vi har jobbet lenge med å få til gode løsninger for autonome flyvninger innendørs, det har vært en stor utfordringer for både oss og andre. Med autonome flyvninger som vi demonstrerte i dag viser vi tydelig hvilken ressurs droner kan ha og hva det vil bety for inspeksjoner i ulike markeder, sa Anil Nanduri, vise-president for nye teknologier og leder for satsingen på drone hos Intel til Dronemagasinet

Hva er sentralt for Intel i satsningen videre?

– Mye av arbeidet med droner er ennå manuelt – spesielt sett i forhold til overføring av data. Som mange andre i dette markedet jobber vi i retning av at droner vil utføre en jobb automatisk, overføre eller synkronisere data og kunne følge med på sine omgivelser. Videre må vi ikke glemme at det er behov for totalløsninger og i dag ser vi at økosystemet for UAV er fortsatt fragmentert – det er behov for mer samarbeid og utvikling, understreket Nanduri.

Mer data – mer datakraft – En utfordring vi har pr i dag er håndtering av de store mengder data som dronene vil hente inn. En enkelt operatør kan i dag hente inn flere GB med data, men som vi viser med vår sverm-teknologi vil vi snart også se svermer av droner som utfører inspeksjoner og da kan altså en flåte med dronere generere flere TB med data i løpet av en dag – da trenger man også mer datakraft, forteller Nanduri. Nanduri er også enig med Jeremy Wurbs fra Neurala, med så store datamengder som ligger foran oss er kunstig intelligens og maskinlæring sentralt.

– I løpet av 4-5 år antar vi at maskinlæring og kunstig intelligens vil være svært utbredt. For å effektivisere arbeidsflyten må det automatiseres Intel`s RealSense teknologi gjør det mulig for en drone til å lage et «kart» over sitt nærområde og mer presist kalkulere, navigere og lokalisere objekter. Dermed kan også dronen navigere ved hjelp av sensorene da de også kalkulerer avstand. Dette gjøres i sanntid – mens dronen flyr. Legger du til ytterlig datakraft i prosessen vil også dronen i sanntid kunne lage en 3D modell av objektet det eksempelvis skal inspisere.