Volocopter populære i Norge

Tyskerne presenterte seg på Luftfartskonferansen i Bodø, og håper å tilby dronetaxi innen 2027.
Jan Frantzen

– Det har gått veldig bra for oss i Norge. Vi har fått mange verdifulle kontakter, og møtt representanter fra Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet. Det handler om å få et nettverk og finne løsninger for videre diskusjoner og planlegging, sier Thomas Mager i Volocopter.

Dronemagasinet har tidligere skrevet om det tyske selskapets drone, som de håper etter hvert vil bli verdens første autonome lufttaxi. I januar var de altså til stede på Luftfartkonferansen 2018 i Bodø, og fikk mye oppmerksomhet. De snakket om produktet sitt fra scenen, deltok i en paneldebatt, møtte luftfartsdirektør Lars Kobberstad og ble intervjuet av en rekke medier.

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad synes foredraget til styreformann i Volocopter, Lukasz Gadowski var svært interessant. – Vi ser frem til videre dialog med Volocopter, deres ideer er spennende og inspirerende sa luftfartsdirektøren

 

– Det har vært en åpen og positiv utveksling. Nå må vi hjem og gjøre mer arbeid, sier Mager.

Volocopter utførte en testflygning i Dubai i fjor. De er nå klare for et mer oppfattende testprosjekt.

– Neste steg er å finne partnere og finne det rette området for demonstrasjoner. Vi har gjort én prøveflyging, neste skritt blir å teste med kontinuerlige ruter fra punkt a til punkt b over et gitt tidsrom.

Dette kan gjøres hvor som helst, sier Mager. Også i Norge.

– Vi trenger å samle data for å få informasjon angående hele prosessen, både flyging og vedlikehold. Alt må testes ut. Demonstrasjonen kan gjøres mellom to punkter i et urbant strøk hvor som helst i verden, så lenge vi finner de rette samarbeidspartnerne og forholdene ligger til rette.

– Og dere fridde litt til norske aktører under konferansen?

– Ja, vi leter etter partnere, både når det gjelder myndigheter og byer/kommuner og så videre. Det er mye som skal på plass, sier Mager, som sammen med sine kolleger også har utarbeidet en slags tidsplan for volokopteret.

– Vi ønsker å ha EASA-sertifisering på plass innen de neste par årene, og de første demonstrasjonsrutene innen to-tre år. Så håper vi at vi kan tilby dette som en tjeneste innen 2027. Det vil i så fall skje med klart definerte ruter, i kontrollerte former. Det vil ikke bli et kaotisk opplegg med masse flyvende kjøretøy over hodene våre, slik som på film, smiler Mager.