Måned: april 2019

Derfor er dronejournalistikk så viktig – les kommentaren fra Ina Lindahl Nyrud

Det er en selvfølgelighet at droner som redaksjonelt verktøy ikke skal gå på bekostning av flysikkerheten. Droner skal f.eks. ikke bevege seg over flyplasser. Dette er hendelser som i verste fall kan påføre andre stor skade, og skal bare ikke skje. Det er likeledes udiskutabelt at dronejournalistikk ikke skal gå ut over søk- eller redningsarbeid, politi- og forsvarstaktiske hensyn, rikets sikkerhet, privatlivets fred, miljøet osv.

DJI beklager. Oppdaterer Geofence i Norge

- Vi hadde en feilkilde i våres data under innføringen av Geofence 2.0 i Norge, sier Christian Struwe i DJI. Feilen er funnet og innen 48 timer oppdaterer DJI sin software for Norge.