DELER AV DET NYE STYRET: Fra venstre Rune Storvold, Knut T. Moe (styreleder), Torbjørn Houge (nestleder), Vivi Nyseter-Østby, Mats M. Kristensen (vara) og Robert Holand)

Han fikk fornyet tillit som styreleder i UAS Norway

Få utskiftninger etter årsmøte i UAS Norway. Knut Torbjørn Moe fortsetter som styreleder for UAS Norway
Tekst/Foto: Anders Martinsen

Det var styreleder Knut Torbjørn Moe som innledet årsmøtet i Tromsø med å fortelle om et innholdsrikt år 2018. – Vi har valgt å fokusere på høy aktivitet og plassere Norsk droneindustri på kartet – ikke bare i Norge, samtidig har vi også sørget for en utrolig vekst av både medlemsmasse og styrking administrasjonen, sa Moe fra talerstolen til årsmøtet

Han brukte muligheten til å si at det i 2019 kom til å bli svært spennende år, med store prosjekter for UAS Norway som vil være av betydning for hele medlemsmassen. I tillegger understreket Moe og takke de mange frivillige som bidrar hver dag for at UAS Norway som bransjeorganisasjon skal kunne jobbe aktivt med sentrale spørsmål som angår hele bransjen, det er helt avgjørende for å kunne utrette de mål organisasjonen setter seg, understreket Moe

– I 2019 står målet om å etablere UTM i Norge  samtidig som vi skal forsterke UAS Norway i betydelig grad ovenfor RO1 operatørene, utvide organisasjonen og vår kapasitet til å håndtere flere og involvere oss i enda flere sentrale prosjekter. Samtidig skal vi fortsette det arbeidet vi alle jobber for hver eneste dag, bygge en solid grunnmur med sikkerhetskultur blant hele bransjen vår. Målsettingen om at vi skal være hele bransjens talerør og representere bredden i dronebransjen  ligger fast, understreket Moe til årsmøtet i Tromsø.

Dette er det nye styret for 2019 – 2020: 

Knut Torbjørn Moe, Squarehead (leder)

Torbjørn Houge, Maritime Robotics (nestleder)

Robert Holand, Inviso (styremedlem)

Vivi Nyseter-Østby, Norkring (styremedlem)

Rune Storvold, Norce (styremedlem)

Lars Andreas Landsnes, Nordic Unmanned (styremedlem)

1 vara. Mats Mikalsen Kristensen, Andøya Space Center 

2 vara. Kristian Gundersen Skjefstad, Universitetet i Tromsø

 

Referat fra årsmøtet er publisert på medlemssidene