Velkommen til dronekurs for offentlig sektor!

I takt med at kravene til effektivisering og optimal ressursbruk i offentlig sektor øker, tilbyr UAS Norways “Dronekurs for offentlig sektor” verdifull innsikt i hvordan droneteknologi kan være en nøkkelfaktor i å møte disse utfordringene.

Kursinnhold:

Praktiske Eksempler: Lær hvordan Statsbygg har spart betydelige summer ved å integrere droner i sin drift, og hvordan droner kan brukes til inspeksjon av infrastruktur, overvåking av miljøendringer og forbedring av offentlig sikkerhet.

Ekspertveiledning: Få førstehånds kunnskap fra ledende eksperter som David Hansen fra Microsoft, om hvordan innovasjon gjennom teknologi kan forbedre kommunal drift.

Lovgivning og Sikkerhet: Dypdykk i dronelovgivning og sikkerhetsprotokoller, med spesielle hensyn til personvern og GDPR.

Praktisk Trening: På dag 2 får deltakerne muligheten til å praktisere droneflyvning under veiledning av erfarne instruktører, noe som gir en solid forståelse av hvordan droner kan implementeres effektivt i daglig arbeid.

Fordeler med dronebruk:

Effektivitet og Kostnadsbesparelser: Reduser både tid og kostnader ved å bruke droner til byggteknisk inspeksjon og tilgang til vanskelig tilgjengelige områder.

Økt Sikkerhet: Minimer risiko for arbeidsrelaterte skader ved å bruke droner i høyrisiko-områder.

Forbedret Datakvalitet: Utvid innsikten og vedlikeholdsgrunnlaget med detaljerte bilder og data samlet av avanserte sensorer og kameraer.

Forebygging av Skader: Bruk termisk imaging til å avdekke og forebygge problemer som kunne ført til kostbare reparasjoner.

Møt oss i Oslo for en 2-dagers samling som kombinerer teori med praktisk erfaring og nettverksbygging, og oppdag hvordan droneteknologi kan transformere offentlig sektor.

Praktisk info:

Hvor: Microsofts Hovedkontor i Oslo, Dronning Eufemia gate 71, 0194 Oslo

Pris:
Ordinær billett: kr. 5.990,-
UASN-medlemmer: kr. 4.490,-
Kommersielle parter: Ta kontakt med oss for mer info

Behøver du faktura, send oss en e-post på event@uasnorway.no så ordner vi selvsagt det for deg.

Pris er eks MVA.

Kurset er forbeholdt offentlig sektor

Lokalene til kurset:

Meet the speakers

Espen Bergø

GIS-ingeniør / Droneansvarlig at Tromsø Kommune

Petter Aaserud

GIS Ansvarlig / Droneansvarlig at Indre Østfold Kommune

Thomas Olsen

Advokat - personvern/GDPR ekspert at Simonsen Vogtwiig

Frode Hansen

Operativ leder, dronetjenesten Trondheim kommune at Trondheim Kommune

Anders Martinsen

Daglig leder at UAS Norway

Terje Orskaug

Leder infrastruktur og bakketjenester Droneprogrammet Avinor at Avinor

David Hansen

Enterprise Public Sector Manager at Microsoft Norway at Microsoft

Mai Anh Thi Lê

Spesialrådgiver at Statsbygg

André Leirvik

Luftfartsinspektør at Luftfartstilsynet

Event Schedule

Dag 1 - 18. juni

11:00 - 12:30

Innsjekking, lunsj & nettverk

13:00 - 13:05

Velkommen

By Anders Martinsen - Daglig leder at UAS Norway

13:05 - 13:50

Analyse av dronedata gir unik innsikt. Statsbygg sparer minst 10 millioner årlig

By Mai Anh Thi Lê - Spesialrådgiver at Statsbygg

Statsbygg deler sin inspirerende dronereise, inkludert suksesshistorier og verdifulle tips til SMARTmål. Lær om de mange gevinstene droner har gitt dem, og få innsikt i konkrete brukerhistorier som viser hvordan droneteknologi kan forbedre offentlige tjenester.

13:50 - 14:15

Trondheim kommune sparte millioner ved egen bruk av drone. Lær hvordan de gjorde det.

By Frode Hansen - Operativ leder, dronetjenesten Trondheim kommune at Trondheim Kommune

Lær av Trondheim kommune hvordan de har implementert droner for å effektivisere eiendomsdrift og forvaltning. Få innsikt i praktiske bruksområder, sikkerhetskultur, og bildebehandling med GDPR-overholdelse.

14:15 - 14:40

Slik organiserte Tromsø kommune sin dronevirksomhet

By Espen Bergø - GIS-ingeniør / Droneansvarlig at Tromsø Kommune

Espen Bergø vil dele sin erfaring med oppstarten av droneorganisering, inkludert hva som har fungert og hva som kunne vært gjort bedre. Få innsikt i deres fremtidsplaner og lær hvordan de ønsker å utvikle dronebruken i kommunen.

14:40 - 14:55

PAUSE

14:55 - 15:20

Utforsk hvilke programvarer Indre Østfolf Kommune bruker for GIS og inspeksjon, samt hvilke løsninger de ønsker seg i fremtiden.

By Petter Aaserud - GIS Ansvarlig / Droneansvarlig at Indre Østfold Kommune

Få konkrete forslag til hvilke verktøy og muligheter som finnes i droneverdenen. Perfekt for de som vil lære om de beste løsningene for sin egen dronebruk.

15:20 - 15:45

Slik kommer du i gang med KI for ditt dronemateriale

By David Hansen - Enterprise Public Sector Manager at Microsoft Norway at Microsoft

15:45 - 16:10

GDPR og personvern for dronemateriale? Hvilke regler gjelder egentlig?

By Thomas Olsen - Advokat - personvern/GDPR ekspert at Simonsen Vogtwiig

Lær om GDPR-krav ved bruk av droner og få en oversikt over personvernproblemstillinger knyttet til droner med kameraer og AI-funksjoner. Foredraget er perfekt for alle som bruker eller tilbyr dronetjenester, og gir innsikt i nødvendige avtaler og rutiner for å sikre regelverksoverholdelse.

16:10 - 16:25

PAUSE

16:25 - 16:50

Hvilke regler gjelder for dronebruk og offentlig sektor?

By André Leirvik - Luftfartsinspektør at Luftfartstilsynet

16:50 - 17:15

Sikker tilgang til luftrom – med Ninox Drone

By Terje Orskaug - Leder infrastruktur og bakketjenester Droneprogrammet Avinor at Avinor

Få innsikt i viktigheten av å se og bli sett i lufta, og hvordan Ninox Drone kan hjelpe deg med dette. Ideelt for alle med interesse for trygg droneflyvning og effektiv bruk av luftrommet.

17:15 - 18:00

Slik bygger kommunen sitt droneprogram for drift og vedlikehold

By Mai Anh Thi Lê - Spesialrådgiver at Statsbygg and David Hansen - Enterprise Public Sector Manager at Microsoft Norway at Microsoft and Frode Hansen - Operativ leder, dronetjenesten Trondheim kommune at Trondheim Kommune and André Leirvik - Luftfartsinspektør at Luftfartstilsynet

Dag 2 - 19. juni

09:00 - 14:00

Stasjon 1: Grunnleggende innføring: Kom i gang med byggteknisk inspeksjon med droner

By Frode Hansen - Operativ leder, dronetjenesten Trondheim kommune at Trondheim Kommune and Mai Anh Thi Lê - Spesialrådgiver at Statsbygg and Espen Bergø - GIS-ingeniør / Droneansvarlig at Tromsø Kommune and David Hansen - Enterprise Public Sector Manager at Microsoft Norway at Microsoft and Petter Aaserud - GIS Ansvarlig / Droneansvarlig at Indre Østfold Kommune

09:00 - 14:00

Stasjon 2: Droneinspeksjon for viderekommende

By Frode Hansen - Operativ leder, dronetjenesten Trondheim kommune at Trondheim Kommune and Mai Anh Thi Lê - Spesialrådgiver at Statsbygg and Espen Bergø - GIS-ingeniør / Droneansvarlig at Tromsø Kommune and David Hansen - Enterprise Public Sector Manager at Microsoft Norway at Microsoft and Petter Aaserud - GIS Ansvarlig / Droneansvarlig at Indre Østfold Kommune

09:00 - 14:00

Stasjon 3: Termografi

By Frode Hansen - Operativ leder, dronetjenesten Trondheim kommune at Trondheim Kommune and Mai Anh Thi Lê - Spesialrådgiver at Statsbygg and Espen Bergø - GIS-ingeniør / Droneansvarlig at Tromsø Kommune and David Hansen - Enterprise Public Sector Manager at Microsoft Norway at Microsoft and Petter Aaserud - GIS Ansvarlig / Droneansvarlig at Indre Østfold Kommune

Praktisk info ifm med flyvning:

Den praktiske flvyningen vil foregå ved Kongshavn, Bring terminal.Det er kort avstand fra Oslo sentrum og du kommer deg greit dit med f.eks en sparkesykkel.

Droner og tillatelser:

Det er lagt opp til at hver deltager har med eget utstyr og egne godkjenninger for å fly.

Vi tar forbehold om at programmet kan endres på kort varsel.