Måned: april 2018

Dette dronearbeidet vil regjeringen gjøre

Vi har oppsummert de konkrete tiltakene i regjeringens dronestrategi. Under har vi en oversikt fra de forskjellige kapitlene i det 64 sider tykke dokumentet. Her er oversikten fra strategidokumentet.

Dronetrusselen

Droner er ikke bare en ressurs, de kan også utgjøre en sikkerhetstrussel. Vi dro til Countering Drones-konferansen i London for å møte ekspertene på området.