Foto:Sintef

Droner høyaktuelle i nytt SINTEF-nettverk. Workshop i Oslo i april

SINTEF står bak et nytt nasjonalt nettverk for robotikk og automatisering innen inspeksjon og vedlikehold. I april samles relevante aktører.
Jan Frantzen

Forskningskonsernet SINTEF har i samarbeid med Norges Forskningsråd opprettet et nasjonalt nettverk for Robotikk og Automatisering i Inspeksjon og Vedlikehold (RINVE). 10. april arrangerer nettverket sin første innovasjonsworkshop. Denne finner sted på Gardermoen.

– På workshopen håper vi å etablere nye samarbeid og prosjektideer. Vi samler relevante sluttbrukere, tjenesteleverandører og teknologileverandører rundt å kunne utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye tjenester, sier seniorforsker ved SINTEF, Aksel A. Transeth. Han tok initiativ til RINVE-nettverket sammen med SINTEF-kollega Ole Øystein Knudsen.

Foto: Sintef

– Alle medlemmene vil ha korte pitcher, for å kartlegge behov og hvilke tjenester og hvilken teknologi som er representert, samt muligheter for finansiering. Andre halvdel av workshopen vil dreie seg om å jobbe med idéutvikling – hvordan møte de forskjellige behovene, og hvem kan levere hva, forteller han.

RINVE kom for alvor i gang i februar, og er nå i en fase med rekruttering. Blant de som har meldt seg inn i nettverket er Statoil, Aker BP, Statens vegvesen, Bane NOR og Avinor, samt ulike droneselskaper, tekniske leverandører og tjenesteleverandører.

– Workshopen er gratis for medlemmene i RINVE. Hva kreves for å bli en del av nettverket?

– Det er lav terskel for SMBer å bli medlem. De trenger bare stille med 20 timers egeninnsats, hvor de i all hovedsak jobber mot å utvikle nye prosjekter for seg selv og gjøre sine tjenester og teknologier synlige for samarbeidspartnere og kunder, sier Transeth.

Trondheim 21.09.2017 : SINTEF Digital og Byggforsk. Foto: Thor Nielsen

Han forklarer at formålet med RINVE-nettverket er å legge til rette for at norske aktører kan kapitalisere på utviklingen som skjer innen automatisering og robotikk – både ved at norske sluttbrukere kan bli tilbudt nye og bedre tjenester, og at norske leverandører kan bli mer konkurransedyktig når det gjelder å levere nye tjenester og ny teknologi.

– Noen av bruksområdene dette gjelder er broinspeksjon, inspeksjon og vedlikehold av sporskiftere på jernbanen, inspeksjon og vedlikehold i tanker, monitorering av infrastruktur og inspeksjon av vindmøller. På disse områdene er droner høyaktuelle, fastslår Transeth.

RINVE er delfinansiert av Forskningsrådet. I tillegg stiller SINTEF med egeninnsats. Resterende finansiering hentes inn fra deltakerne. Nettverket er åpent for alle som ønsker å delta.