|

Hvem er vi


foto: Per Kvalvik
UAS Norway ble etablert i januar 2008 som den nasjonale RPAS-organisasjonen i Norge. 
 
Organisasjonen er non-profit og uavhengig, åpen for alle private og offentlige bedrifter og organisasjoner relatert til ubemannede fly. UAS Norways viktigste mål er å: 

Være en representant for det norske RPAS-miljøet
Fremme en RPAS-politikk som er i tråd med norsk RPAS-industri og -operatører
Foreslå nasjonale UAS-relaterte komitèer for Norge
Promotere norsk RPAS-industri og -operatørers interesser i internasjonale fora
Etablere UAS Norway som en naturlig sted å henvende seg til ifm. RPAS-relaterte saker
Fremme og delta i regelutvikling i samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter.
Koordinere UAS-aktiviteter med nasjonale luftfartsmyndigheter (CAA) og med ATC (AVINOR), og andre andre brukerne av luftrommet.
Fremme kunnskap om RPAS, deres bruksområder og fordeler.
 

Forkortelser:
• UAV - Unmanned Aerial Vehicle.
• RPA - Remotely Piloted Aircraft. 
• RPS - Remote Pilot Station.  
• UAS - Unmanned Aircraft System. 
• RPAS - Remotely Piloted Aircraft System.
 Publisert 04. mai 2015, kl.11.28 av SuperUser Account