Måned: februar 2020

Fighting crime with drones

Police in Tijuana Mexico, one of the world most violent cities takes the fight on crime to the skies. Drones as first responders (DFR) are the new tool for police departments around the world

– Mye penger å spare på å ta i bruk droner

Hva er lov å gjøre med droner, og hvordan kan man utnytte mulighetene som fins? Det skal seksjonssjef Bente Heggedal Løvold fra Luftfartstilsynet fortelle om på Bedre Fly(t)-konferansen i mars.