Måned: april 2023

Dronedagen: Rekordtall for droneoperasjoner i Ninox

På dronedagen hos foto.no møter du Mats Gjertsen fra Avinor som forteller mer om Ninox. Avinor ønsker at alle dronebrukere skal melde inn sine flygninger i Ninox-appen, et viktig verktøy for sikker integrering av droner i luftrommet.