Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion kom med en rekke interessante tall under UNC.
Foto: Fredrik Naumann

400 000 nordmenn eier en drone!

Opinion la frem svært interessante tall under UNC torsdag. Blant annet har antall nordmenn som eier en drone økt fra 230 000 til 400 000 på ett år.
Jan Frantzen

– Norge er blitt dronelandet i Europa. Ingen andre land kan vise til tilsvarende antall droner per innbygger, sier Anders Martinsen i UAS Norway etter at Opinion har presentert sine ferske tall:

400 000 nordmenn eier en drone. Det tilsvarer 10,8 % av alle mellom 15 og 70 år. Antallet har økt fra 230 000 det siste året. Blant de 400 000 norske droneeierne er det rundt 325 000 som eier én drone, mens rundt 75 000 eier flere droner. I tillegg er det 890 000 som vurderer eller har bestemt seg for å  jøpe en drone.

Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion presenterte en rekke tall under UNC-konferansen torsdag. Her er noen av dem:

Bruk

45 % bruker droner utelukkende til næring og nytte.

20 % bruker dem til hobby.

35 % bruker dem til begge deler.

Holdning til droner

14 % av nordmenn er svært positive til droner.

39 % er ganske positive.

4 % er svært negative.

69 %  er positive til at eiendomsmeglere bruker droner til å ta bilder av boliger. I fjor var tallet 62 %.

58 % er positive til at medier bruker droner. I fjor var tallet 47 %.

Sikkerhet 

68 %  sier de kjenner til regelverket rundt dronebruk ved flyplasser. I fjor var dette tallet 55 %.

Askheim sier denne økningen trolig kommer av høyt fokus på holdningsarbeid, blant annet gjennom kartløsningen safetofly.no.

93 % sier kjenner regelverket meget godt.

51% sier de alltid følger reglene når de flyr drone.

81 % av de som driver innen næring og nytte sier de har tegnet pålagt ansvarsforsikring. Dette er en liten nedgang fra i fjor.