Ola Gaute Askheim i Opinion presenterer Norsk dronebarometer under UNC 2018. I år leverte han undersøkelsen digitalt.
Foto: Fredrik Naumann

Norsk Dronebarometer 2020: Antall droner flater ut - aksepten øker

Antall kjøp og planlagte kjøp av droner flater ut, men aksepten for dronebruk hos Ola og Kari Nordmann blir stadig større – spesielt når det gjelder eiendomsfotografering. 
Jan Frantzen

Aksepten for droner blant nordmenn er høyere enn noen gang. Det er en åpenbar konkusjon etter at seniorrådgiver i Opinion, Ola Gaute Askheim, presenterte tallene for Norsk dronebarometer 2020 under UNC-konferansen tirsdag.

Tallene viser at aksepten for bruk av droner innen redningstjenester, forskning, entreprenørarbeid, eiendomsfoto og media øker sakte men sikkert. Aksepten for bruk av droner til søk og redning er nå på 100 %. Det er innen eiendomsfoto vi ser den største økningen – et område hvor mange nordmenn nok lenge var skeptiske. Her har aksepten økt fra 68 til 74 prosent siden i fjor.

Plakaten viser økt aksept til dronebruk i de fleste bruksområder. Skjermbilde fra presentasjonen.

– Spesielt på tre områder er det positiv bevegelse, det gjelder entreprenører, eiendomsmeglere og media som tar bilder fra luften i forbindelse med nyhetsdekning i lufta. Totalt har aksepten enten holdt seg stabil, eller økt, sa Askheim under sin presentasjon

I fjor viste dronebarometeret at 460 000 nordmenn eide en drone. I år er dette tallet 340 000. Askheim tror fjoråret ble målt for høyt.

– Det riktige tallet for 2019 ligger nok nærmere 400 000, dette ligger innenfor den statistiske feilmarginen. Situasjonen i år tror vi er målt litt for lavt. Men vi ser nok en utflating eller metning i markedet, sa Askheim, som også forklarer tallene med bortfall av en del enkle hobbydroner som ikke lenger er i bruk.

Det er også tendens til en avtagende andel av nordmenn som vurderer kjøp av drone. Dette tallet er i år 814 000, mot 931 000 i 2019.

Utviklingen i dronemarkedet. Skjermbilde fra presentasjonen på UNC.

92 prosent av respondentene oppgir at de følger regelverket «alltid» eller «nesten alltid», mens bare 26 prosent svarer at de kjenner de nye dronereglene som gjelder fra 1. januar «ganske godt» eller «svært godt».

Når det gjelder generelle holdninger er to av tre nordmenn positive droner. Svært få har negativ holdning til droner. Dette tallet er 8 prosent.

Undersøkelsen er gjort av et representativt utvalg av Norges befolkning.