50 ansatte måtte gå i Nordic Unmanned – slankeoperasjonen fortsetter

Tross oppsigelse av 50 ansatte og kostnadskutt fortsetter slankeoperasjonen i Nordic Unmanned. Ledelsen er likevel optimistiske og viser til ordrereserve på over 700 millioner kroner.
Petter Emil Wikøren

Siste uken i august offentliggjorde droneselskapet Nordic Unmanned sin siste kvartalsrapport. Det som i vår var et mørkt bilde, ser tilsynelatende ut til å ha snudd siste kvartal. Samtidig innrømmer ledelsen at mye arbeid gjenstår før selskapet er helt friskmeldt.

Gikk på dagen, vil inn i styret i Nordic Unmanned

Toppsjefen i Nordic Unmanned går på dagen

Slik bygget de dronesuksessen

Autonom drone-in-box fra Nordic Unmanned godkjent i Europa

Nordic Unmanned viser med sin siste kvartalsrapport at selskapet er på vei ut av uføret som førte til at CEO og medgrunder, Knut Roar Wiig, forlot selskapet tidligere i vår. Interim-sjefen, og den som ble midlertidig ansatt for å rydde opp var Arne Roland. Det ser ut til å ha gitt resultater for det rogalandsbaserte selskapet, skal man dømme utifra den rykende ferske kvartalsrapporten som viser positiv justert EBITDA (resultat før skatt) og betydelig reduserte kostnader. Roland har etter sin interimperiode overlatt roret til CEO Stig H.Christiansen som tiltrådte 7. juli.

– Arne (Roland) har vært en viktig brikke i arbeidet med å gjøre organisasjonen mer effektiv, sier arvtaker Christiansen.

CEO Stig H. Christiansen og CFO Lars A. Landsnes i Nordic Unmanned. Slankeoperasjonen i selskapet skaper optimisme foran siste halvår.

50 ansatte måtte gå

Selskapet rapporterer en ordrereserve for inneværende og kommende år, på 63 millioner euro i sin kvartalsrapport, noe som ifølge selskapet gir et solid grunnlag for videre drift. Samtidig skriver selskapet i rapporten at de har redusert engangskostnader på 2,9 millioner euro. Selskapet har sagt opp 50 ansatte og består i dag av om lag 140 ansatte.

-Vi har redusert totalkostnadene på gruppenivå betraktelig. Selskapet har sagt opp 50 ansatte, forenklet organisasjonsstrukturen og effektivisert driften, sier Christiansen.

Nordic Unmanned har tidligere hatt tilstedeværelse i Danmark og i USA. Operasjonen opprettholdes i Danmark, men slankeoperasjonen har gjort at selskapene i USA  som er ledet av Timothy Tenne går i dvale i påvente av kontraktsmuligheter på sikt. Det jobbes med partnere for å opprettholde tilstedeværelsen der, ifølge Christiansen.

Justert, positiv EBITDA

Nordic Unmanned viser et resultat i sin kvartalsrapport for Q2 en justert EBITDA på 1 million euro. I rapporten peker Nordic Unmanned på at det positive resultatet før skatt, blant annet skyldes høyere aktivitet i underselskapene AirRobot og DroneMatrix, sistnevnte leverer Drone In A Box løsninger.

– Det er ulike årsaker til at vi ser optimistisk på fremtiden og har kommet oss i den situasjonen vi nå befinner oss i. Blant annet skyldes det leveranser av AirRobot-kontraktene Mikado2 til tyske Bundeswehr og Tiguila til Lockheed Martin/UK Ministry of Defence som nå er levert og underveis i levering. Vi har i tillegg hatt en effektivisering av drift på våre flight services med operasjoner i de baltiske land og prosjekt i Spania, sier COO/CFO Lars A. Landsnes til Dronemagasinet.

Gjenstår mye arbeid

I rapporten går det frem at Nordic Unmanned også har sikret seg fraskrivelser fra sine kreditorer til utgangen av oktober. Selskapet skriver at tiden frem til slutten av oktober inneholder forventninger om ytterligere fremgang mot en økonomisk bærekraftig og strategisk posisjon.

Veien til målsetningen ved årsslutt kan bety økning av egenkapitalen og/eller salg av eiendeler, heter det i rapporten. Både Christiansen og Landsnes sier de ser optimistisk på andre halvdel av året.

-Jeg føler at vi kommer lettere inn i andre halvår og har en kontraktsportefølje som er dekkende. Den er på 63 millioner euro for året og neste år, sier Christiansen.

Selv om selskapet er på bedringens vei, er verken Landsnes eller Christiansen ferdig med redningsjobben. Tiden frem mot nyttår vil fortsatt innebære utfordringer knyttet til å ivareta organisasjonen samtidig som Nordic Unmanned sikrer seg finansielt.

-Oppgavene nå vil i første fase ha et hovedfokus på å ivareta organisasjonen, kundene og pågående operasjoner, samtidig som vi sikrer oss finansielt. Slik vil vi kunne oppnå målet om å bli bærekraftig på lang sikt og vi skal i fellesskap følge en strategi som beviser for alle at vi er et ledende, internasjonalt droneselskap også i fremtiden, sier Christiansen og legger til:

-Vi har humoristisk beskrevet at vi startet reisen som ubåtkapteiner, er nå i perioskophøyde, men skal opp i flyhøyde og finne vår cruising altitude, avslutter han.

Gikk på dagen, vil inn i styret i Nordic Unmanned

Toppsjefen i Nordic Unmanned går på dagen

Slik bygget de dronesuksessen

Autonom drone-in-box fra Nordic Unmanned godkjent i Europa